TRANS-MISJA

TRANS-MISJA

Teatr Kana w Szczecinie i Schloss Broellin w Broellinie k.Passewalku łączy wspólna wieloletnia historia. Ośrodki oddalone od siebie o mniej niż 40 km, choć działające w różnych krajach – współpracują ze sobą od 1998 roku. Zaczynaliśmy – jeszcze w czasie gdy dopiero marzyliśmy o wejściu do Unii Europejskiej - od festiwalu „Zivilisation – AntiZivilisation” (1998) i „ex…it!” (1999), potem było kilkadziesiąt innych wspólnych projektów, produkcje, kooperacje, rezydencje, kolejne festiwale, a także całoczne programy oparte na wymianie widzów i artystów (program „Transkultra” 2009).


W obecnej sytuacji trwająca od wielu lat współpraca napotyka na nowe trudności, związane z zagrożeniami wynikającymi z bezpośredniego kontaktu, zapraszania dużej liczby widzów, realizacji wydarzeń kumulujących wielu twórców. Sytuacja ta wymaga nowych narzędzi kontaktu i komunikacji, które zapewnią ciągłość wspólnych działań, a jednocześnie pozwolą wypracować nowe formy twórczości i zbudować takie projekty artystyczne, które w adekwatny, a jednocześnie bezpieczny sposób będą odpowiadać na wyzwania rzeczywistości, w której prawdopodobnie przez dłuższy czas przyjedzie nam funkcjonować. Jednocześnie jednak traktujemy to jako rodzaj wyzwania i zadania – dzięki użyciu nowych technologii i nowoczesnego sprzętu możemy szukać nowych form przekazu i nowych form budowania dialogu z publicznością po obu stronach granicy – tak, żeby nie były to wydarzenia „zastępcze” w stosunku do form bezpośrednich – ale żeby kreować nowe jakości artystyczne i nowy rodzaj sąsiedzkiej bliskości, opartej na „solidarnym dystansie”.


Dzięki środkom z Programu Interreg VA w ramach projektu „TRANS-MISJA” możliwe stało się wyrównanie różnic technologicznych – polski i niemiecki ośrodek będzie dysponować podobnym wyposażeniem, dzięki któremu będzie można zbudować wspólny, różnorodny, oparty na wymianie i odpowiadający na potrzeby różnych grup społecznych program kulturalny, który będzie możliwy do odbioru po obu stronach granicy. Dążymy przy tym do tego, by w jak najszerszym wymiarze miał charakter interaktywny, był oparty na autentycznym kontakcie i łączył ze sobą ludzi o podobnych zainteresowaniach. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi program ten będzie mógł być realizowany w perspektywie wielu lat, niezależnie od sytuacji zewnętrznej. Już w tym roku odbędzie się kilka pilotażowych wydarzeń, promowanych, transmitowanych i odbieranych przez obydwu partnerów.

 

wydarzenia w ramach transmisji:
koncert LOTTO/DYNASONIC 
spektakl Anny Nowickiej - Migotanie
spektakl POMIĘDZYWŚRODKUINAZEWNĄTRZ duetu DIE MAIERS 

 

Projekt „TRANS-MISJA“ jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).


Projekt ”TRANS-MISSION“ wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt (Fonds für kleine Projekte im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen in der Euroregion Pomerania)