Wokół Tradycji

Wokół Tradycji

"Wokół Tradycji" to nieformalna „szkoła tradycji” -  cykl działań  stanowiących próbę ukazania i udokumentowania zanikających systemów, zachowań, obrzędów i praktyk tradycyjnych,   a także odpowiedzi na ważne pytania: o to, czym może być tradycja współcześnie, co właściwie stanowi istotę święta i wspólnoty. Tych odpowiedzi szukamy zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i w odległych i trudno dostępnych rejonach, takich jak: rumuńska Bukowina, Huculszczyzna czy Naddniestrze.
Zebrane doświadczenia wykorzystujemy w praktyce - w trakcie koncertów, spotkań, zgromadzeń wychodząc z przestrzeni teatralnych „ku ludziom”, w stronę małych miejscowości, wiejskich klubów i prywatnych domów, zazwyczaj oddalonych od ośrodków kultury. Prowadząc działania w „naturalnym środowisku”, staramy się nadać im właściwy kontekst, przekraczać podział na wykonawców i odbiorców. 

Projekt obejmuje:


Na projekt składają się zarówno cykliczne działania „rozpięte” wokół najważniejszych momentów roku obrzędowego, jak i te nawiązujące do konkretnych zjawisk czy tradycji funkcjonujących równolegle do tego czasu. Projekt można zatem podzielić na kilka podstawowych elementów:

- Czas Wielkiego Postu i Wielkiej Nocy, 
- Czas Pieśni Dziadowskich,
- Czas Rzeczy Ostatecznych, 
- Czas Bożego Narodzenia,
- Szczeciński Dom Tańca.

Znaczącą  część wydarzeń  organizujemy w środowiskach wiejskich, przesuwając tym samym punkt ciężkości z formuły prezentacyjnej, implikującej podział na wykonawców i odbiorców w stronę współuczestnictwa. Kierunek ten wyraźnie uświadomił wartość tego rodzaju spotkań oraz potencjał, jaki tkwi w lokalnych środowiskach wiejskich (z jednej strony głęboka potrzeba wspólnotowego spędzania czasu, znaczne oddalenie od dóbr kultury, brak ciągłości pokoleniowej, z drugiej zaś „pamięć tradycji”, znajomość repertuaru tradycyjnego, który na skutek braku możliwości wykonywania ulega jednak zapomnieniu).
Oparta na współuczestnictwie forma przekazu powoduje, że zdobyta przez uczestników wiedza o kulturze wiejskiej zyskuje dodatkowy wymiar osobistego doświadczenia i odczuwania siły tradycji w sposób zbliżony do tego, jakiego doświadczyć mogli jej niegdysiejsi odbiorcy.
Organizowane działania są zaproszeniem do refleksji nad znaczeniem przeszłości, więzów międzypokoleniowych, kultury przodków. Liczymy również, że poznany repertuar będzie miał swoje praktyczne zastosowanie w prywatnych domach i lokalnych społecznościach w czasie rozmaitych świąt i innych okazji, dodając tym wydarzeniom nowego wymiaru i  włączając się tym samym w obieg żywej tradycji.
Mamy również nadzieję, że pieśni otrzymane w darze od społeczności lokalnych i włączane do repertuaru pokazów powarsztatowych zwrócą uwagę na wartość oralnego przekazu oraz na rolę i kształt tradycji, które - mimo skomplikowanej historii - funkcjonują jeszcze lokalnie na terenach Pomorza Zachodniego, a także na znaczenie muzyków, śpiewaków, zbieraczy jako ostatnich przekaźników ginącego dziedzictwa.
Inicjatywy podejmowane w ramach projektu mają również w zamierzeniu stać się impulsem pobudzającym do wspólnotowych działań lokalnych i przywracania zachowań tradycyjnych (takich jak np. kolędowanie, zabawy z tradycyjną muzyką), które niegdyś pełniły niezwykle ważną funkcję integrującą społeczności lokalne.

koncepcja i prowadzenie projektu: Rafał Foremski

Film

FILM