2020 - CIAŁO W RUCHU

2020 - CIAŁO W RUCHU

OKNO-ZBLIŻENIA 2020: CIAŁO W RUCHU

OKNO jest dla nas wszystkich czasem szczególnym. Kiedyś, kiedy miało jeszcze formę festiwalu, było przede wszystkim świętem spotkania: czasem przewietrzania myśli, poszerzania perspektywy na różne formy, gatunki, tematy, idee, poszukiwania, przestrzenią eksperymentu i równoprawnej wymiany doświadczeń praktyków i pasjonatów teatru. Teraz, kiedy jest budowane w formule ZBLIŻENIA – stało się czasem skupienia – w którym możemy sobie i innym podarować kilka dni uwolnionych od pośpiechu, przeznaczonych wyłącznie na rozpoznawanie tych obszarów, które – jak przeczuwamy – są dostrzegalne jedynie w procesie, które wymagają uważnej obecności.

Naszymi gośćmi zawsze są ludzie, których droga nas w jakiś sposób fascynuje – których jesteśmy ciekawi, od których chcemy się uczyć, których chcemy wysłuchać. Którzy – poprzez konsekwentny wybór i wieloletnie kształtowanie własnego rzemiosła, a przede wszystkim przez ogromną pasję i determinację w tym, co robią – stają się autentycznymi rewolucjonistami i reformatorami teatru, nawet jeżeli dzieje się to wyłącznie w obszarze ich własnego życia lub życia grupy ludzi, z którymi pracują. Ich ciągle kontynuowane poszukiwania są dla nas sygnałem, że coś im się bardzo ważnego w tej drodze wydarza. Ich osiągnięcia pokazują, że istnieją skuteczne metody i narzędzia, które to umożliwiają.

Wszystkim naszym gościom próbujemy zadawać pytania, które nurtują nas samych. Mamy poczucie, że ich opowieść, ich doświadczenie, ich praktyka, którą zgodzili się z nami podzielić, a wreszcie po prostu ich bezpośrednia obecność i możliwość rozmowy – jest jedną z cenniejszych rzeczy, które mogą się – nam i naszym widzom - dzięki takiemu spotkaniu wydarzyć.


OKNO 2020

OKNO to projekt edukacji przez praktykę – od ponad dwudziestu lat spotykamy w nim ze sobą doświadczonych, ważnych dla nas twórców oraz młodych ludzi, dla których teatr staje się ważną częścią życia: założycieli niezależnych grup, animatorów nieformalnej kultury, artystycznych autsajderów, a także wszystkie osoby zainteresowane samokształceniem poprzez teatr.

W tym roku łącznikiem tematycznym kolejnych odsłon OKNA będzie „Ciało w ruchu”. Skupienie tej edycji na najbliżej dostępnej nam materialności: ciele, tańcu, ruchu, improwizacji, somatyce, nieuchronnie prowadzą nas do pytań o bliskość, dotyk, cielesność, seksualność, bycie ze sobą, z własnym ciałem i w relacji do innych ciał, środowisk, krajobrazów, przestrzeni. Czym jest to ja-ciało gdy zostaję z nim sam na sam? Gdzie jest granica pomiędzy nim, a tym co wokół: środowiskiem, przestrzenią, architekturą? Jakiego rodzaju bliskość możemy wytworzyć w sytuacji polityczno-zdrowotnych ograniczeń fizycznego dystansu? Do jakiego tańca zaprasza nas współczesna przestrzeń? 

Od sierpnia do grudnia 2020 odbędą się cztery SPOTKANIA poświęcone różnym kierunkom, obszarom i metodom eksplorowanym obecnie w obszarze szeroko rozumianego teatru tańca. Do współpracy zaprosiliśmy wybitnych pedagogów, choreografów, tancerzy i performerów – praktyków, którzy na co dzień pracują według badanych przez siebie systemów, zarówno z zawodowymi tancerzami, jak również z osobami traktującymi ruch i taniec jako drogę samorozwoju. Spotkania obejmują praktyki z zakresu cielesnej eksploracji przestrzeni (z wykorzystaniem i adaptacją zabytkowej przestrzeni Młynu-Papierni w Barlinku) i relacji pomiędzy świadomością skierowaną do wewnątrz i na zewnątrz ciała (MOVEMENT RESEARCH, CHOREOGRAFIA “SITE-SPECIFIC”, BODY WEATHER MB); psychosomatyki, rozpoznawania mechanizmów ruchu na poziomie „tkankowym”, wykorzystywania głębokiej świadomości ciała do budowania uważności w improwizacji ruchowej i praktyce artystycznej (TRE, EXTENDED IMPROVISATION); praktyk skupionych na rozszerzaniu cielesnej obecności poprzez pracę z materialnością i niematerialnością obrazów, wyobrażeń i snów (JINEN BUTOH, DREAMING REALITIES) oraz spotkaniu poświęconym “alternatywnej motoryce” i pracy (poprzez ruch) z osobami i środowiskami zagrożonymi wykluczeniem i marginalizacją (CIAŁO ALTERNATYWNE).


SPOTKANIE I

CIAŁO W PRZESTRZENI/ŚRODOWISKO CIAŁ
 EKSPLORACJA MŁYNA/PAPIERNI W BARLINKU

8 – 21 SIERPNIA


Pierwsze spotkanie w ramach projektu OKNO ZBLIŻENIA skupione będzie na relacji, interakcji i przenikania się ciała i przestrzeni. Metody skupione będą na tym, jak wykorzystać pogłębioną świadomość tkanek i ciała, aby zyskać większą czułość na środowisko, w którym znajduje się aktor/performer - i jak wykorzystać tę uważność w badaniach i pracy artystycznej. Praktycy, których zapraszamy zajmują się szczególnym podejściem do improwizacji ruchowej, które skupia się na głębokim badaniu świadomości i materialności ciała, aby zwiększyć wrażliwość i możliwości komunikacyjne aktora/performera w przestrzeni. W ten sposób rozszerzają oni somatykę do wartości estetycznych, choreograficznych i społecznych, pytając o granice pomiędzy ciałem a środowiskiem, o to, jak świadomość własnego ciała pomaga w pracy artystycznej, jak zwiększa poziom społecznej i środowiskowej empatii.

Warsztaty odbędą się poza miastem, w przestrzeni zabytkowego Młynu/Papierni niedaleko Barlinka. Uczestnicy będą mieli szansę cieleśnie, zmysłowo, umysłowo i ruchowo włączyć się w życie tej przestrzeni (ucząc się jednocześnie pracy nad jej adaptacją do celów artystycznych) oraz otaczających ją lasów, łąk i jezior. Dzięki temu uzyskają możliwość 1-2 tygodni niezwykle pogłębionej i skupionej artystycznej pracy site-specific, ucząc się tego jak ciało i ruch mogą być wykorzystywane w projektach badających tzw. przestrzenie nieteatralne.


O MIEJSCU

Historia Młyna Papierni w Barlinku, w którym mieści się Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn-Papiernia” sięga 1733 roku, kiedy mistrz papierniczy Eliasz Meisner uzyskał pozwolenie na założenie w tym miejscu pierwszego młyna papierniczego. Wielokrotnie przebudowywana i modernizowana papiernia została w II połowie XIX wieku przekształcona w młyn zbożowy. Po wyłączeniu młyna z produkcji na początku lat 70-tych XX wieku. Opuszczonym obiektem zaopiekowali się w 1982 roku pracownicy naukowi i studenci architektury Politechniki Szczecińskiej związani z Sekcją Młodzieżową Polskiego Komitetu  Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (PKN ICOMOS). W roku 1989, dzięki ówczesnemu Sekretarzowi Polskiego Komitetu profesorowi Andrzejowi Michałowskiemu, zespół Młyn Papiernia przeznaczony został  na ośrodek naukowo-dydaktyczny działający na rzecz zachowania zabytków i zabytkowego krajobrazu.

 

PROGRAM


PARTNERZY PROJEKTU: Zachodniopomorska OFFensywa Teatralna, Tanzfabrik Berlin, Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn-Papiernia”

 

 

SPOTKANIE II 

CIAŁO WEWNĘTRZNE/UWAŻNA IMPROWIZACJA 

22-29. PAŹDZIERNIKA

 

Podczas drugiego spotkania w ramach projektu OKNO - ZBLIŻENIA zwrócimy się ku praktykom zorientowanym na intensywne pogłębieniu świadomości i wolności ciała oraz ruchu, które wykorzystują wiedzę zarówno z dziedziny tańca, jak i anatomii, neurologii i psychologii. Praca skupi się na zróżnicowanej stymulacji układu nerwowego, rozumieniu wzorców ruchu i zależności pomiędzy ciałem a umysłem, rozpoznawaniu jego mechanizmów na poziomie tkankowym. Warsztaty pozwolą uczestnikom na głębsze zrozumienie własnego ciała, reakcji psychosomatycznych na zróżnicowane bodźce, będą skupione na (od)uczaniu się i powrotnym uczeniu się własnego ruchu. Doświadczenie to posłuży także do budowania solowych improwizacji tanecznych.

 

PROGRAM

 

PARTNERZY PROJEKTU: Zachodniopomorska OFFensywa Teatralna, Tanzfabrik Berlin

 

 

SPOTKANIE III 

CIELESNOŚĆ WYOBRAŻEŃ/REALNOŚĆ SNU

19-22 LISTOPADA

 

Spotkanie III ukierunkowane będzie na pracę z wyobraźnią, uruchomienie indywidualnej kreatywności, rozpoznawanie podświadomych uwarunkowań zapisanych w ciele, pracę na linii ciało/umysł, budowanie indywidualnych improwizacji opartych na osobistych doświadczeniach, wyobrażeniach, czytaniu dźwięków przez ruch, synestezji. Spotkanie zbudowane będzie wokół praktyki Anny Nowickiej.


PROGRAM

 

 

SPOTKANIE IV

ALTERNATYWNA MOTORYKA

12-13 GRUDNIA
 

Spotkanie dedykowane Rafałowi Urbackiemu. Do badania granic, odzyskiwania obecności i gry z istniejącymi normami zaprosiliśmy przyjaciół i artystów niegdyś współpracujących z autorem pojęcia: alternatywnej motoryki – Rafałem Urbackim. Podczas spotkań z naszymi gośćmi: Jaśminą Wójcik, Igorem Stokfiszewskim, Tatianą Cholewą i Radosławem Lisem wraz z Magdaleną Hasiuk będziemy rozmawiać o kierunkach pracy wskazanych przez tego niezwykłego twórcę (jego spektakl "Gatunki chronione" prezentowaliśmy kilka lat temu na Festiwalu Spoiwa Kultury), a także o jej kontynuacji.


PROGRAM

 

 

ostatnie wydarzenie tegorocznej edycji projektu OKNO - ZBLIŻENIA. 

TEN KRAJOBRAZ JEST W MOICH KOŚCIACH 
premiera filmu Adama Ptaszyńskiego

16 grudnia 2020 godzina: 18:30
  

Projekt OKNO – ZBLIŻENIA 2020 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Pliki do pobrania

POBIERZ