Spoiwa Kultury

Spoiwa Kultury

Cykliczny (realizowany od 1999 roku) festiwal promujący działania twórców pochodzących z różnych obszarów kulturowych. Co roku prezentuje widowiska teatralne, spektakle plenerowe i salowe, sztukę performance i site specific, akcje, koncerty, wystawy, filmy, warsztaty i pokazy metod pracy. Ponadto realizowane są także produkcje festiwalowe i wydarzenia "odkrywające" – poprzez zdarzenia artystyczne – zapomniane, naznaczone historycznie i społecznie przestrzenie Szczecina.

Nazwa festiwalu wyraża przede wszystkim próbę odnalezienia wspólnych elementów łączących pozornie odległe formy i przestrzenie kulturowe, potrzebę konfrontacji tradycji i współczesności, promocji zarówno sztuki opartej na poszukiwaniach źródłowych, jak i nowatorskich eksperymentów, kreowania sytuacji inspirującego, prowokującego artystyczne interakcje spotkania. Podstawowym kryterium jest tu jakość artystyczna połączona z pasją i siłą przekazu, otwartość, wartość podejmowanych poszukiwań twórczych.

Każdorazowo "Spoiwa kultury" są również okazją do zwrócenia uwagi na pewne tematy i problemy, które staramy się sformułować, stawiając pytania i określając dominantę tematyczną kolejnych edycji. Program i forma festiwalu jest za każdym razem wypadkową kilku różnych elementów składających się na aktualną – czytaną oczami artystów i organizatorów – próbę diagnozy rzeczywistości, rezonansu wobec ważnych zjawisk i tematów, szukania punktu odniesienia. Jest próbą zdefiniowania kondycji współczesnego, uwarunkowanego historycznie, politycznie i społecznie człowieka i szukaniem odpowiedzi na potrzebę określenia tożsamości w relacji z kontekstem kulturowym. Staramy się – wychodząc od różnorodności – wskazywać na podobieństwa, łączniki, na wszystkie te elementy, które pozwalają nam się porozumiewać i rozumieć, które budują przestrzeń spotkania. 

Festiwal ma charakter otwarty, bezpłatny, ogólnodostępny i niekomercyjny, jest kierowany do szerokiego grona odbiorców. 

 

edycja 2020 
edycja 2019
poprzednie edycje

Film

FILM