Migotanie

spektakl Anny Nowickiej
 

Spektakl  odbędzie się w Teatrze Kana z jednoczesną transmisją na żywo – dedykowaną szczególnie naszym Partnerom i sąsiadom, a także mieszkańcom naszego miasta i regionu. 

Bezpłatne wejściówki: paula@kana.art.pl

Transmisja live: bezpłatnie
(Trans-Misja nr FMP-0438-20-C)

Live-Übertragung: kostenlos
(Trans-Mission nr FMP-0438-20-C)

Informationen auf Deutsch, Download unten

 

 

TRANS-MISJA to pilotażowy program współpracy kulturalnej online pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym Kana i Schloss Broellin e.V. Oba ośrodki wybierają i realizują wydarzenia artystyczne (w formule live i/lub online) dedykowane polskim i niemieckim mieszkańcom Euroregionu. Dzieląc się różnymi obszarami swojej działalności zapraszają twórców, widzów i odbiorców do nowego rodzaju sąsiedzkiej bliskości – bez względu na dzielącą ich odległość. 

 

Migotanie
W swoich pracach Anna Nowicka skupia się na choreografii wyobraźni oraz relacji pomiędzy śniącym a tańczącym ciałem. Podobnie jak sny, jej prace taneczne prowadzą widzów przez różnorodne poetyckie i filmowe krajobrazy, odsłaniając nieprzewidywalne topografie, odrębne estetyki i logiki. W „Migotaniu” do współpracy zaprosiła artystkę dźwięku Jasmine Guffond oraz projektantów światła Aleksandra Prowalińskiego i Naię Burucoa. Wspólnie podjęli próbę zebrania rozrzuconych fragmentów snów, nadziei i pragnień i utkali z nich porywającą, płynącą, fantastyczną podróż. „Migotanie” wiruje i zawraca, tupie i węszy tropiąc własne ślady, wywołuje obrazy, porusza ciało i rozpływa się. W wibrującym świetle odwraca to, co musi zostać zrzucone. To taniec-szept, który wypowiada słowa zmiany.
 
 
Anna Nowicka jest choreografką i performerką. Rozwija autorską metodę pracy ze snami i wyobraźnią, uwidaczniając ciało jako nieustannie przemieniający się, płynny, twórczy proces. Ukończyła Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD), Wydział Choreografii w Wyższej Szkole Aktorskiej im. Ernsta Buscha / HZT w Berlinie (mgr) oraz Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim (mgr). W kwietniu 2021 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Sztuki Aktorskiej Polskiej Szkoły Filmowej w Łodzi. W swojej praktycznej rozprawie rozwija temat ucieleśnionej uważności jako podstawy obecności scenicznej. Obecnie Anna jest stypendystką programu Tanzpraxis berlińskiego Senatu i trzeci rok z rzędu Konzeptförderung. Otrzymała również Nagrodę Niemieckiej Wymiany Akademickiej DAAD i stypendium Studienstiftung des deutschen Volkes. W czerwcu 2021 roku w DOCK11 w Berlinie odbyła się premiera jej solo: “Migotanie (Flicker).” Anna jest certyfikowaną nauczycielką praktyki Sapphire®, w superwizji u dr Catherine Shainberg i dr Bonnie Buckner. Regularnie prowadzi autorskie zajęcia on-line i w ramach programów: BA z tańca na HZT w Berlinie, ROAR Berlin, dla Freiburg Theater, Nowy Teatr w Warszawie, Tanzfabrik Berlin. Mieszka na stałe w Berlinie. www.annanowicka.com
 
 
Praca Anny Nowickiej
Z muzyką i dźwiękiem skomponowanym i wykonywanym na żywo przez Jasmine Guffond
Światła: Aleksandr Prowaliński / Naia Burucoa
Głos doradczy: Peter Pleyer
Konsultacje kostiumowe: Martin Sieweke
Spektakl zrealizowany w koprodukcji z DOCK ART finansowany przez Wydział Kultury i Europy landu Berlin.
Specjalne podziękowania dla Mateusza Szymanówki, Lulu Obermeyer, Joanny Leśnierowskiej, Nele Warthemann, Christopha Winklera i Matthiasa Riegera.
 

Transmisja live jest realizowana w ramach projektu: „TRANS-MISJA” (Nr. FMP-0438-20-C). Projekt „TRANS-MISJA” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).
 
 
Pliki do pobrania

POBIERZ