Wacław Gański

Wacław Gański

Pan Wacław mieszka we wsi Gołczewo na Kaszubach. Od wielu lat sam prowadzi Puste Noce, nabożeństwa majowe i inne spotkania o charakterze religijnym we wsi i okolicach, był również inicjatorem budowy klubu i licznych aktywności lokalnych. Pan Wacław znał obszerny repertuar pieśni pogrzebowych, jednak z racji zanikania zwyczaju, a także upływu czasu − wiele starszych, rzadziej wykonywanych wariantów zanika w jego pamięci. O swojej definicji śpiewu, o tym jak się go uczył, dlaczego śpiewa się pieśni pogrzebowe i czemu pieśń jest ważniejsza niż modlitwa, a także o niegdysiejszych płaczkach oraz o przebiegu spotkań na Puste Noce opowiada w poświęconym mu materiale filmowym.


W filmie - oprócz rozmów i opowieści - zarejestrowano następujące pieśni (w kolejności wykonania): „Kto się w opiekę odda Panu swemu”, „Zmarły człowiecze z tobą się żegnamy”, „Natęż słuch Panie”, „Zawitaj Matko różańca świętego”,„Książe Niebieski, Święty Michale”.


Koncepcja: Rafał Foremski
Prowadzenie rozmów: Rafał Foremski
Scenariusz i reżyseria: Rafał Foremski, Adam Ptaszyński
Zdjęcia i montaż: Adam Ptaszyński
Konsultacja: Jaromir Szroeder


Film powstał w ramach projektu Wokół Tradycji 2019, realizowanego przez Ośrodek Teatralny KANA

Film

FILM