CARAVAN NEXT

"Caravan Next – Nakarmić przyszłość: Sztuka Zmienia Miasta" to europejski projekt współpracy na dużą skalę, gdzie partnerem wiodącym jest Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret. Punktem wyjścia stał się  wcześniejszy projekt pod nazwą "EU – CARAVAN - Artyści w drodze", który zakończył się w 2014 roku.

Caravan NEXT ma na celu „uruchomić” mieszkańców oraz lokalne społeczności, aby uświadomiły sobie wagę aktywnej roli obywatela w nawiązaniu do wyzwań, jakie nas czekają we wspólnej Europie, jak na przykład: równość płci, akceptacja innych kultur, ochrona środowiska, rola młodych ludzi we współczesnym społeczeństwie.

Dzięki strategii rozwoju widowni (ang. audience development) artyści i mieszkańcy będą wspólnie decydować o tematach, wokół których poruszać się będą kulturalne wydarzenia projektu. Decyzje będą podejmowane w trakcie rozmów oraz podczas głosowań w serwisach społecznościowych.

Rdzeniem projektu będą wydarzenia teatralne w społecznościach lokalnych (ang. Social Comunity Theater). Miasta i miasteczka staną się otwartą przestrzenią dla działań międzynarodowych artystów i społeczności lokalnych. Place i ulice miast gościć będą artystyczne wydarzenia na europejskim poziomie (poziom GLOCAL – global and local).

W różnych miejscowościach Europy ich mieszkańcy, specjaliści i artyści tworzyć będą żywe społecznościowo-tealtralne festiwale. Odbędzie się pięć tygodniowych festiwali (macro event) w całej Europie, w pięciu europejskich krajach: Danii (Holstebro), Hiszpanii (Sevilla), Holandii (Amsterdam), Włoszech (Turyn) i Polsce (Goleniów). Wszystkie te miejsca i organizacje pochodzące z tych miast są głównymi partnerami projektu.

Dodatkowo każdy z pięciu głównych partnerów będzie współpracował z partnerami stowarzyszonymi nad stworzeniem dwudziestu pięciu czterodniowych festiwali i wydarzeń kulturalnych w różnych miejscowościach (micro event) - m.in. Szczecin i Kalisz Pomorski. 

W końcowym etapie projekt będzie także szeroko promowany przez głównych partnerów poza granicami Europy. Podczas konferencji prasowych i wydarzeń artystycznych podzielimy się doświadczeniami z profesjonalistami w Stanach Zjednoczonych, Urugwaju, Maroko, Australii i Tajwanie.

Z poważaniem,

Zespół Caravan Next