2024 - DRUGI ODDECH

Projekt zakłada realizację, pod wspólnym hasłem DRUGI ODDECH, 4 ukierunkowanych na praktykę SPOTKAŃ warsztatowych. Jest skierowany głównie do twórców teatralnych, animatorów, pracowników kultury, aktywistów. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z szeregiem nowoczesnych narzędzi związanych z procesem kreacyjnym, komunikacyjnym, autoobserwacją, rozpoznawaniem i reagowaniem na potrzeby własne oraz grupy, a także samoregulacją. Do udziału zaproszeni zostaną doświadczeni artyści i pedagodzy eksplorujący zagadnienie sytuacji osób pracujących w kulturze. Jest przestrzenią do samorozwoju, który wpływa na ogólny dobrostan osób korzystających z kultury oraz społeczności lokalnych w których działają uczestnicy.

Podczas każdego ze SPOTKAŃ zrealizowane zostanie także otwarte, ogólnodostępne, bezpłatne wydarzenie kulturalne: LONG TABLE

LONG TABLE czyli samo-moderująca się dyskusja w swojej formule zawiera elementy performatywne. Zasadniczym elementem warunkującym jej przebieg jest rozmieszczenie uczestników w przestrzeni. Centralnym miejscem jest długi stół z ograniczoną do kilku liczbą krzeseł. Tylko osoby siedzące przy stole mogą zabierać głos, pozostałe są rozproszone po całej sali. Każdy w dowolnym momencie może zająć miejsce przy stole, a także od niego odejść. Spotkanie nie ma gospodarza, odbywa się według określonych wcześniej reguł, a ramy jego przebiegu wyznacza jedynie czas. Jest jednocześnie refleksją teoretyczną i kreatywnym działaniem.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Program: Edukacja kulturalna


 

SPOTKANIE I

Jak pracujemy w kulturze?

15-16.06.2024

Warsztat Doroty Ogrodzkiej

15.06. godz. 19.00

LONG TABLE: Jak pracujemy w kulturze? – wydarzenie otwarte

 

 

Jak pracujemy w kulturze?

Czy przyjemność i dobre efekty pracy mogą iść w parze?

Czy praca nad wystawami, festiwalami, spektaklami musi oznaczać przemęczenie, czy może być prowadzona w warunkach bezpieczeństwa i zgody, bardziej godnie? Kiedy trzeba uznać, że życie i praca bywają po prostu bardzo trudne i wymagające, a kiedy jednak warto się na to nie zgodzić i pogrzebać w "ustawieniach domyślnych" naszych instytucji, kolektywów, organizacji? Jakie metody artystyczne stosować, aby nasza komunikacja była lepsza a praca nie wymagała samo nadużyć ? Na warsztacie porozmawiamy także o odpoczynku, balansie, urlopie, bezpieczeństwie finansowym, spróbujemy poszukać dobrych praktyk dla naszych pracowo-twórczych rzeczywistości.


Dorota Ogrodzka - pedagożka teatru, reżyserka, animatorka kultury, trenerka i badaczka. Wiceprezeska Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Założycielka i reżyserka Laboratorium Teatralno-Społecznego. Członkini Kolektywu Terenowego, współorganizatorka i kuratorka programu warsztatowego festiwalu SLOT. Współpracuje m.in. Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę, Szkołą Liderów, Fundacją Sto Pociech, oraz z licznymi polskimi teatrami. Scenarzystka i współtwórczyni realizowanego obecnie w Teatrze Dramatycznym projektu i spektaklu "Lista uchybień" (na podstawie wywiadów z pracowniczkami i pracownikami kultury), który miał premierę w grudniu 2023.

 

ZAPOWIEDŹ:

Kolejne spotkanie: 7-8 września 2024

WenDo dla kobiet

Wasztat Izabeli Gawęckiej i Magdy Szewciów

Long Table

 

WenDo to w polskim tłumaczeniu “droga kobiet”. Skierowana jest do dziewcząt, kobiet i osób, które odebrały socjalizację do roli kobiety ponieważ opiera się na wspólnocie tego doświadczenia. Kształtowała się na przełomie lat 60/70 XX w. w Kanadzie. WenDo nie jest sztuką walki. Jest warsztatem, podczas którego uczymy się jak skutecznie chronić swoich granic zarówno fizycznych jak i psychicznych. Uczymy się też jak reagować na przemoc. WenDo wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie sprawczości. Duży nacisk kładzie na wzmocnienie asertywnej postawy, którą cechuje świadomość własnych granic, pewność siebie oraz jasna, spójna komunikacja z innymi.


Iza Gawęcka - Kulturoznawczyni, ogarniaczka projektów społecznych, trenerka rozwoju kompetencji miękkich oraz treningu samoobrony i asertywności WenDo. Specjalizuje się w facylitacji, czyli sprawianiu, że spotkania są efektywne, przyjazne i w pełni wykorzystują potencjał zespołu. Związana ze Stowarzyszeniem Trenerskim Organizacji Pozarządowych i kolektywem szkoleniowym Jak w zegarku. Facylitatorka z 12-letnim doświadczeniem pracy z grupami. Strateżka, tutorka, wspieraczka.


Magda Szewciów – certyfikowana trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, a także trenerka antydyskryminacyjna i moderatorka procesów Design Thinking w obszarze innowacji społecznych. Pedagożka i animatorka społeczno-kulturowa. Jako trenerka zajmuje się edukacją z zakresu asertywnej komunikacji, różnorodności, równości płci, a także przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. Wspiera kluby, kolektywy i grupy organizujące wydarzenia kulturalne w tworzeniu bezpiecznej przestrzeni jako metody przeciwdziałania molestowaniu w przestrzeni publicznej, przemocy seksualnej i dyskryminacji.