Piotr Motas

Piotr Motas

Technik teatralny, lektor, dziennikarz, nauczyciel, aktor-amator. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego – kierunek: filologia polska (specjalizacje: dziennikarska i nauczycielska). Współpracował z Przeglądem Uniwersyteckim, Radiem Szczecin i Radiem Plus. Współredaktor monografii 60-lecia V LO. Prowadzi zajęcia lingwistyczne z młodzieżą. Z Teatrem Kana na stałe związany od 2015 roku.