Stefan i Stefan Borzyszkowscy

Stefan i Stefan Borzyszkowscy

Relacja ojca-śpiewaka z synem oraz zawarty w niej proces pokoleniowego przekazywania tradycji były na tyle interesujące, że zdecydowaliśmy się poświęcić im oddzielny materiał. W filmie śpiewacy opowiadają m.in. o wątpliwościach dotyczących kontynuowania tradycji, o obserwacjach i emocjach, jakie towarzyszą śpiewakom w trakcie spotkań pogrzebowych, o tym, dlaczego nie śpiewa się na pogrzebach własnej rodziny, o pewności, jaką może dać synowi ojciec w śpiewie, jakim sposobem śpiewak wyczuwa, że ktoś umarł i dlaczego kiedyś ludzie umieli śpiewać.


W filmie - oprócz rozmów i opowieści - zarejestrowano następujące pieśni (w kolejności wykonania): „Ty któraś piękne dni swoje skończyła”, „Boże w dobroci nigdy nie przebrany”, „Przez czyśćcowe upalenia”, „Na cmentarzu mieszkać będę”


Koncepcja: Rafał Foremski
Prowadzenie rozmów: Rafał Foremski
Scenariusz i reżyseria: Rafał Foremski, Adam Ptaszyński
Zdjęcia i montaż: Adam Ptaszyński
Konsultacja: Jaromir Szroeder


Film powstał w ramach projektu Wokół Tradycji 2019, realizowanego przez Ośrodek Teatralny KANA

Film

FILM