Andrzej Borzyszkowski

Andrzej Borzyszkowski

Pan Andrzej jest przedsiębiorcą z Tuchomka, który wraz z grupą znajomych stworzył tam aktywnie działającą grupę śpiewaczą, uczestniczącą we współczesnych obrzędach pogrzebowych. Organizuje spotkania, warsztaty, korzysta z nowych technologii, realizuje projekty.


U pana Andrzeja trafiliśmy na egzemplarz XIX-wiecznego śpiewnika pelplińskiego, który zawiera ślady kilku wcześniejszych użytkowników. Film opowiada o historii otrzymania śpiewnika, o wspomnieniach z pierwszych Pustych Nocy, o niegdysiejszych śpiewakach z Tuchomka – m.in. o kowalu, panu Janie Grudnowskim, i Kazimierzu Komorzańskim − i ich pieśniach, o tym, jak zmienia się ten obrzęd w ostatnich latach, czym jest dla pana Andrzeja śpiewanie, dlaczego częściej śpiewa nowszy repertuar, a także o mostach między światem żywych i umarłych.


W filmie - oprócz rozmów i opowieści - zarejestrowano następujące pieśni (w kolejności wykonania): „Szczęśliwy kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna”, „O Polska Korono”, „Trójca, Bóg Ojciec”, „Jezu w Ogrójcu mdlejący”, „Żegnam cię mój świecie wesoły”, „Ty któraś piękne dni swoje skończyła”, „Barbaro święta”, „Gdzie duszy ojczyzna”, „Hen za chmurami tam”


Koncepcja: Rafał Foremski
Prowadzenie rozmów: Rafał Foremski
Scenariusz i reżyseria: Rafał Foremski, Adam Ptaszyński
Zdjęcia i montaż: Adam Ptaszyński
Konsultacja: Jaromir Szroeder


Film powstał w ramach projektu Wokół Tradycji 2019, realizowanego przez Ośrodek Teatralny KANA.

Film

FILM