ZOT

Zachodniopomorska Ofensywa Teatralna
ZOT nie jest organizacją. Nie jest ideą. Nie jest projektem.
ZOT to przede wszystkim ludzie.
ZOT jest spotkaniem. Zauważeniem i uznaniem siebie nawzajem. Rozpoznaniem podobieństw. I różnic.
ZOT jest najpierw działaniem. Wziął się z szukania  tych, którzy rozumieją. Którym nie trzeba wszystkiego tłumaczyć. Wziął się ze wspólnego doświadczania.
ZOT jest archipelagiem enklaw dla tych, którym nie pasuje, żeby pasować.
ZOT jest anachroniczną i anarchistyczną demokracją myśli, sztuki i ducha.
ZOT jest próbą mówienia jednym głosem o wartościach i wielogłosem o sprawach ważnych.
ZOT jest pasją, przyjaźnią, przestrzenią wymiany energii i doświadczeń.
ZOT jest zrzeszeniem tych, którzy nie zgadzają się na to, że się nie da.
ZOT jest wspólnotą teatrów i teatrem wspólnoty.
ZOT jest ALTERNATYWĄ.
ZOT stworzyło dziesięć teatrów z województwa zachodniopomorskiego oraz skierniewicki Teatr Realistyczny, który od wielu lat intensywnie współpracuje z grupami z tego regionu.

Kilkudziesięciu artystów, którzy swoim zaangażowaniem zaświadczają o pasji zrodzonej z głębokiej potrzeby doświadczania i tworzenia teatru. Siedem działających aktywnie ośrodków teatralnych, sześć festiwali o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, rozbudowane projekty edukacyjne, wspólnie realizowane wydarzenia artystyczne, wspólny roczny kalendarz imprez, a przede wszystkim przedstawienia, które powstają z ważnego powodu i które starają się mówić „własnym głosem”. To wszystko staje się siecią połączeń, dzięki której to, co niszowe, ma możliwość dotarcia do coraz większej liczby ludzi. Przybiera postać nurtu pociągającego za sobą tych, którzy noszą w sobie potrzebę spotkania ze sztuką, z teatrem, z drugim człowiekiem. Staje się także inspiracją do powstawania coraz to nowych „ognisk zapalnych” dla niespokojnych umysłów. Jest otwarty na rozwój i zmianę. Stanowi kumulację nieobliczalnego w swojej sile i niepohamowanego w swojej kreatywności teatralnego potencjału.