Misja

Misja

Nasza misja:

Wierzymy w siłę spotkania i sprawczą moc sztuki. Chcemy dawać impuls do zmian i mieć wpływ na rzeczywistość. Działamy pomiędzy gatunkami, stylami, kulturami - zawsze ciekawi tego, co nieoczywiste. Bierzemy odpowiedzialność za to, co współtworzymy. Kana jest przestrzenią bezpośredniego doświadczania spektaklu, ruchu, obrazu, dźwięku, różnorodności zrodzonej z pasji - od kameralnych opowieści do głośnego krzyku w środku miasta.  


Nasze wartości:

Rozwój - bycie w drodze, poszukiwanie i gotowość do przemiany.
Autentyczność- podejmowanie wyborów twórczych w zgodzie z tym, co dla nas ważne i bliskie.
Spotkanie - tworzenie przestrzeni rozmowy i otwartości na drugiego człowieka.
Odwaga- mówienie własnym głosem, odpowiedzialne i twórcze mierzenie się z trudnymi tematami.