Weronika Fibich

Weronika Fibich

Pracuje z płynną i ulotną materią performatywną, na granicy reportażu i dokumentu. Autorka kilkudziesięciu akcji teatralnych, performansów site-specific i eksperymentów formalnych. Twórczyni filmów dokumentalnych oraz projektów artystycznych. Artystka antydyscyplinarna. 

Od 1998 roku związana z Ośrodkiem Teatralnym Kana. Równolegle wobec działalności kulturotwórczej, edukacyjnej i programowej w ramach projektów realizowanych przez Ośrodek, od lat buduje autorską drogę twórczą. W polu jej zainteresowań znajdują się działania realizowane w przestrzeni poza/teatralnej; na granicy prywatnego i publicznego. Najczęściej podejmowanym przez nią tematem jest pojęcie pogranicza, w(y)kluczenia, nie/pamięci, tożsamości i (gość)inności.

Stosowaną metodą pracy jest „rysunek z pamięci”. Wartość „rysunku” polega na powiązaniu prywatnego z publicznym, wyrozumowanego z intuicyjnym, przypomnianego z odczuwanym.