Czytanie tranzytowe

Czytanie tranzytowe

W GAZETACH TEGO NIE NAPISZĄ
 

czytanie tranzytowe ukraińskiej literatury
reż. Weronika Fibich

 

Warto zaufać słowu. Po prostu uświadomić sobie, że jest ono prawdziwe, jedyne i nie znaczy nic zbędnego - powtarzamy za Tarasem Prochaśką. Mogą mnie oszukać ludzie, zdarzało się i to nie raz, ale teksty nigdy - myślimy za Oksaną Zabużko.  Czytamy w tranzycie - między tekstami, językami, dźwiękami - by lepiej „przypomnieć sobie samemu pewne proste rzeczy. Przypomnieć, co właściwie zasługuje na wiarę, a co można poddać w wątpliwość”. 


Weronika Fibich, Paula Rudź i Rafał Foremski (Ośrodek Teatralny Kana), wraz z  Olesją Nezhywą -absolwentką Charkowskiego Uniwersytetu Artystycznego  oraz Łukaszem  Rychlickim i Mateuszem Rychlickim -  niezależnymi szczecińskimi muzykami, realizują cykl czytań tranzytowych ukraińskiej literatury. Oś działań stanowią wybrane teksty ukraińskich autorów, przy czym idea tranzytu polega na tworzeniu zmiennych konfiguracji w coraz to innych miejscach, miastach i instytucjach  poprzez włączanie do działań nowych czytających, i jest wyrazem zmienności, tymczasowości, nieustannego ruchu,  jaki towarzyszy nam od dłuższego czasu. Czytając w tej właśnie formie wierzymy że „wiary potrzebują zasady, które tradycyjnie uważane są za idealistyczne. Zasady wzajemnej pomocy, zasady solidarności”, i że stają się one obecnie najważniejszym zadaniem sztuki.

 

W czytaniu wykorzystujemy teksty: Serhieja Żadana, Oksany Zabużko, Tarasa Prochaśki oraz Oleny Astajewej, Oksany Grycenko, Leny Lahuszonkowej, Oleny Gapajewej, Ewgenija Markowskiego, Iryny Herec, Natalii Worożbyt, Kateryny Peńkowej, Pawło Arie i Oksany Sawczenko.

Premiera: 6 czerwca 2022, Teatr Kana w Szczecinie
Muzyka: Łukasz Rychlicki, Mateusz Rychlicki
Materiał filmowy: Adam Ptaszyński
Współpraca, wybór tekstów: Rafał Foremski
Reżyseria świateł, dokumentacja fotograficzna: Piotr Nykowski
Konsultacje psychologiczne: Joanna Barszczewska
Reżyseria: Weronika Fibich
Kuratorka: Paula Rudź


Czytania tranzytowe:

- w Szczecinie w Teatrze Kana czytali: Maria Dąbrowska (Teatr Współczesny w Szczecinie|), Rafał Hajdukiewicz (Teatr Pleciuga), Tomasz Grygier (Teatr Kana), Olesja Nezhywa, Olek Różanek (Teatr Polski w Szczecinie)
Prowadzenie świateł: Adam Rosiński
Akustyka: Krzysztof Nowak
Technika: Piotr Motas

- w Poznaniu w Teatrze Ósmego Dnia czytali: Ewa Wójciak, Adam Borowski, Oleh Nesterov, Janusz Stolarski, Olesja Nezhywa.
Technika: Piotr Najrzał, Jakub Staśkowiak

- w Łodzi w Teatrze Szwalnia czytali: Matylda Paszczenko, Olesja Nezhywa, Tomasz Rodowicz, Filip Garmulewicz, Artem Rachkelyuk
Technika: Krzysztof Nowak, Mariusz Nowak

 

⎓⎓⎓⎓⎓⎓⎓⎓⎓⎓⎓⎓⎓⎓⎓⎓⎓

Тимчасовість, мінливість, постійний рух супроводжували нас протягом декількох місяців в особливій формі. Транзит став щоденним хлібом біженців, а також нашим. Шукаючи постійних орієнтирів, всупереч наміченим картам ми затамували подих, щоб прочитати українську літературу. Ми звертаємось до своїх думок, поєднуємо та повторюємо вголос фрагменти текстів вибраних авторів, виявляючи їх нові або глибші приховані контексти, забуті шари, поточні значення та те, що вони не пишуть у газетах.

"(...) Варто повірити слову. Просто усвідомити, що воно правдиве, єдине і не означає нічого зайвого". - Ми повторюємо за Тарасом Прохасько. "Люди можуть мене обдурити, це траплялося не раз, але тексти пісень ніколи". - ми думаємо разом з Оксаною Забужко. Ми читаємо в транзиті - між текстами, мовами, звуками - " І тоді дуже важливо нагадати собі самому деякі прості речі. Пригадати, що саме заслуговує на твою віру й що саме не можна піддавати сумніву. ".

Ми поєднуємо театральні інституції Щецина та запрошуємо до читання актрис та акторів Сучасного театру, Польського театру, театру ляльок Плечуга та нашого Кана, випускницю Харківського мистецького університету, а також незалежних музикантів. Ми вважаємо, що "Віри потребують принципи, що традиційно вважаються ідеалістичними. Принципи взаємопідтримки, принципи солідарності (...) "і що вони нещодавно стали найважливішим завданням мистецтва.


У читанні будуть використані тексти: Сергія Жадана, Оксани Забужко, Тараса Прохасько та Олени Астаєвої, Оксани Гриценко, Лени Лягушонкової, Олени Гапаєвої, Євгена Марковського, Ірини Херец, Наталії Ворожбит, Катерини Пенькової, Павло Ар'є, Оксани Савченко 

Музика: Łukasz Rychlicki, Mateusz Rychlicki
Відео матеріали: Adam Ptaszyński
Співпраця, вибір текстів: Rafał Foremski
Режисер світла, фотограф: Piotr Nykowski
Світло: Adam Rosiński
Акустика: Krzysztof Nowak
Техніка: Piotr Motas
Психологічні консультації: Joanna Barszczewska
Режисерка: Weronika Fibich
Кураторка: Paula Rudź

Читають (в Щецині): Maria Dąbrowska, Rafał Hajdukiewicz, Tomasz Grygier, Olesja Nezhywa, Olek Różanek
Читають (в Познані): Olesja Nezhywa, Ewa Wójciak, Adam Borowski, Oleh Nesterov, Janusz Stolarski
Читають (в човні): Matylda Paszczenko, Olesja Nezhywa, Tomasz Rodowicz, Filip Garmulewicz, Artem Rachkelyuk

Zdjęcia

ZDJĘCIA