EKDUS

EKDUS - Edukacja Kulturowa Dla Umiejętności Społecznych

To sieciowy projekt Zachodniopomorskiego Forum Kultury realizowany w ramach ogólnopolskiego, trzyletniego programu Narodowego Centrum Kultury, Bardzo Młoda Kultura.

Program buduje system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczyniają się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw kreatywności innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych i komunikacyjnych.