Ośrodek

Ośrodek

Ważne jest dla mnie, że od ponad czterdziestu lat żyję w tym mieście, w Szczecinie, i że to miasto jest dla mnie podstawowym odniesieniemw robieniu własnego teatru i w robieniu tego, co własny teatr przekracza. Człowiek zawsze żyje w jakimś określonym miejscu, tym miejscem oddycha. I zawsze czuje się on wobec tego miejsca jakoś zobowiązany

Zygmunt Duczyński

 

Autorski Ośrodek Teatralny, mieszczący się od 1994 roku w budynku przy pl. Piotra i Pawła 4/5 w Szczecinie. Został założony przez Zygmunta Duczyńskiego, którego działania kulturotwórcze od początku istnienia Kany (1979) były ukierunkowane na – jak to określał – "więcej niż własny teatr" i "przywracanie obecności", na prezentowanie w Szczecinie ważnych zjawisk i twórców teatru poszukującego, a także na szeroko rozumianą nieformalną edukację kulturalno-artystyczną (jeszcze przed otrzymaniem siedziby swoje projekty, określone tytułem: "Ośrodek Misteria", realizował w szczecińskich klubach studenckich).

Do 2006 roku Ośrodek kierowany był przez Stowarzyszenie Teatr Kana (którego działalność pozwoliła na stworzenie struktury merytorycznej i organizacyjnej Ośrodka), od 2007 roku ma status instytucji kultury. Obecnie prowadzony jest przez wieloletnich współpracowników Zygmunta Duczyńskiego, tworzących Zespół Programowy, którzy w autorski sposób rozwijają budowaną wspólnie linię programową.

Ośrodek jest bazą dla realizacji spektakli, działań artystycznych, festiwali, projektów kulturalnych, społecznych, edukacyjnych i badawczych. Rocznie organizuje ok. 80 wydarzeń kulturalnych, goszcząc artystów z całego świata, buduje międzynarodową sieć współpracy, działa aktywnie w regionie, pełni funkcję integracyjną, edukacyjną i promocyjną dla młodych grup teatralnych z województwa zachodniopomorskiego. W Ośrodku odbywają się także projekty rezydencjalne.


Najważniejsze obecnie realizowane projekty to: Studio Teatru Kana, indywidualne projekty artystyczne, Okno-Zbliżenia, Wokół Tradycji, Pobyt Tolerowany, Scena Równoległa oraz projekty partnerskie: Zachodniopomorska Offensywa Teatralna, Akademia Teatru Alternatywnego, Caravan Next, EKDUS − edukacja kulturowa dla umiejętności społecznych.

 

Zespół Ośrodka: Ronka BieleckaBibianna Chimiak, Wiktoria ChojnackaWeronika Fibich, Ewa Głodek, Marta Poniatowska, Anna Rogowska, Rafał Foremski, Darek Mikuła, Piotr Motas, Krzysztof Nowak, Adam Rosiński, Janek Turkowski