Wiktoria Chojnacka

Wiktoria Chojnacka

Doktorantka literaturoznawstwa na Uniwersytecie Szczecińskim. Studiowała kulturę i praktykę tekstu, twórcze pisanie i edytorstwo oraz antropologię literatury teatru i filmu na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestniczka spotkań Teatr poza teatr Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego. Współorganizowała cykl spotkań poetyckich Czwartki Ujemne nominowanego do nagrody WARTO Gazety Wyborczej. Publikowała m.in.: w biBLiotece Biura Literackiego, Malkontentach, Regułach Gry. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień związanych z: ekopoetyką, wegetarianizmem i symbiocenem.