SzczODRA

SzczODRA

To cykl działań zmierzających do odkrywania niejednoznacznych związków z rzeką, która, pozornie wpisana w tożsamość Szczecina, od lat płynie odrębnym, choć nie własnym nurtem, pozostając poza obszarem codziennej miejskiej świadomości. Określając ten stan zwracać będziemy uwagę na zagrożenia, zmiany, ale także obfitość i potencjał osobliwego sąsiedztwa miasta i rzeki.
 

W roku 2024 planujemy kolejną część działań w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontrapunkt. Zapraszamy w sobotę 20.04  
więcej szczegółów wkrótce!

 

W ramach cyklu w roku 2023 zorganizowaliśmy:

Spotkanie miało miejsce na Międzyodrzu -  terenie niegdyś intensywnie ukształtowanym przez człowieka, a obecnie jednym z najciekawszych obszarów przyrodniczych. Wspólnie z Adamem Robińskim – dziennikarzem, przewodnikiem, autorem książek o styku sztuki i natury i Łukaszem Ławickim – ornitologiem, współinicjatorem powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, szukaliśmy  wodnych pałaców, fragmentów tam, śluz i innych śladów hydrotechnicznej aktywności ludzi i bobrów, słuchaliśmy historii o ich zwyczajach, związkach i zagrożeniach. 


Więcej o wydarzeniu: TUTAJ 
Zapis filmowy spotkania: TUTAJ  

 

Cykl mikrospotkań i prezentacji, które odbyły się na trasie wzdłuż nadrzecznej linii tramwajowej nr 6 w Szczecinie. Wydarzenie organizowane było w miejscach, w których rzekę i miasto zobaczyć  można z innej, często zaskakującej perspektywy.


Więcej o wydarzeniu: TUTAJ 
Zapis filmowy spotkania: TUTAJ

 

Szczodra - według słownikowej definicji to taka, która dzieli się obficie. A czy, i czym, z kim albo jak dzieli (się) Odra? Ile perspektyw patrzenia na rzekę lub z rzeką możemy przyjąć? Jak często spotykamy się z jej bogactwem, nawet o tym nie wiedząc?


Więcej o wydarzeniu: TUTAJ

 

Identyfikacja graficzna: Małgorzata Gurowska