Dariusz Mikuła

Dariusz Mikuła

Dyrektor Ośrodka Teatralnego Kana od 2007 roku, wcześniej w latach 1991-2007 Prezes Stowarzyszenia Teatr Kana. Aktor Teatru Kana (od 1984 roku). Występował w większości autorskich spektakli Zygmunta Duczyńskiego. Wykształcenie wyższe. Wspólnie z Zygmuntem Duczyńskim (1951-2006) - twórcą i założycielem Teatru Kana kierował pracą ośrodka, realizując i koordynując szereg projektów kulturotwórczych, artystycznych, edukacyjnych. Jest autorem szeregu niekonwencjonalnych projektów sponsoringowych oraz rozwiązań formalnych, które budują współprace Ośrodka z władzami samorządowym, fundacjami, a także lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi partnerami.

OBECNIE NA SCENIE:

 

WCZEŚNIEJSZE SPEKTAKLE:

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 
NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY:
realizowane przez Stowarzyszenie Teatr Kana do 2007 roku i od 2007 roku jako Ośrodek Teatralny Kana: