Piotr Starzyński

Piotr Starzyński

Aktor, filozof, śpiewak, instruktor teatralny, lektor, konferansjer, webmaster. W latach 1993-1999 kształcił się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia we Włocławku w klasie puzonu mgr. Mieczysława Żelazko oraz śpiewa w mieszanym chórze "Canto". Z chórem zdobywa liczne nagrody na ogólnopolskich festiwalach muzyki chóralnej. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Filozofii (specjalność: komunikacja społeczna i filozofia umysłu). Członek Towarzystwa Miłośników Filozofii przy US, współtwórca "Corpus Hermeneuticum". Od 2004 roku pracuje w zespole aktorskim Teatru Kana. Od 2006 roku, współpracuje z Teatrem Chorea. Jest współorganizatorem festiwali i widowisk teatralnych, konferencji naukowych oraz imprez muzycznych i happeningów. W Teatrze Kana oprócz pracy aktorskiej zajmuje się koordynacją spektakli teatralnych i wydarzeń artystycznych, a także podejmuje działania promocyjne i reklamowe.

 

OBECNIE NA SCENIE:

 

WCZEŚNIEJSZE SPEKTAKLE:

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 

WAŻNIEJSZE PROJEKTY ARTYSTYCZNE:

 

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA:

 

WARSZTATY:

Prowadzenie:

Od wielu lat prowadzi działalność edukacyjną wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prowadzone przez niego spotkania, kursy, lekcje, czy warsztaty posiadają odmienne od siebie profile dydaktyczne i różnią się wzajemnie językiem i środkami wykorzystywanymi do ich prowadzenia. Można podzielić je na kilka podstawowych kategorii, wśród których znajdą się: zajęcia z filozofii, etyki, wiedza o muzyce, podstawowe informacje o instrumentach i formach muzycznych, zagadnienia z zakresu nowych technologii, zajęcia z płaszczyzny komunikacji społecznej, kulturoznawstwa, zajęcia integracyjne i kreatywnego myślenia, a także warsztaty teatralne oparte na aktorskim treningu interdyscyplinarnym. Poprowadził ok. 2000 audycji muzycznych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Praca ze stałą grupą teatralną t.kanka wraz z Bibianną Chimiak i Karoliną Sabat.


Udział: