2021 - Przepływy

OKNO-ZBLIŻENIA 2020: PRZEPŁYWY

To czas, kiedy przestajemy się spieszyć i dajemy sobie szansę na pogłębione rozpoznawanie idei, technik i narzędzi. Kiedy możemy wspólnie z zaproszonymi artystami doświadczyć procesu pracy i poprzez praktykę zbliżyć się do tego, co stanowi bazę i jest źródłem ich poszukiwań. Naszymi gośćmi są artyści, których droga nas w jakiś sposób fascynuje – których doświadczenie, pasja, determinacja i kształtowane przez wiele lat rzemiosło mogą stać się dla nas punktem odniesienia i cenną inspiracją. Mamy poczucie, że ich opowieść, ich praktyka, ich bezpośrednia obecność i możliwość rozmowy – to jedna z cenniejszych rzeczy, które mogą się dzięki takiemu spotkaniu wydarzyć. Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy aktorów, tancerzy, twórców niezależnych grup, animatorów kultury, osoby zainteresowane samorozwojem przez teatr. Na spotkania, pokazy, koncerty i inne wydarzenia zapraszamy wszystkich, którzy są otwarci na nowe i ciekawi tego, czym nasi goście zechcą się z nami podzielić.


Tegoroczne OKNA to trzy artystyczne spotkania w “niosących historię” Młynach, ukierunkowane na proces i pracę w naturze, połączone wspólnym hasłem: PRZEPŁYWY. Pragniemy zwrócić się ku wielowymiarowości relacji człowieka ze środowiskiem, poddając cielesno-umysłowej refleksji ciągłość naszej świadomości - to, w jaki sposób trwamy, jak istniejemy w procesie „stawania się”. Ciało ludzkie nie jest przedmiotem. Jest oceanem przepływów i strumieni. Ciała ludzkie nie są zamknięte i jednostkowe. Są - tak jak pogoda - nieustanne zmienne, uczestniczą w kompleksowych i nieskończonych procesach. Istnieją poprzez relacje, konteksty, przestrzenie, pochodzenia i kierunki - jednocześnie je tworząc. Wierzymy w wartość wielozmysłowego doświadczenia siebie w świecie, zarówno w życiu osobistym jak i praktyce artystycznej. Spotkanie praktyk somatycznych, głosowych, ruchowych i performatywnych to dla nas droga poszerzania i pogłębiania tego doświadczenia.


Wydarzenia odbędą się w Młynie Papierni w Barlinku oraz Starym Młynie w Przecławiu. W wybór tych przestrzeni organicznie wpisany jest element “site specific” – badań twórczych związanych z miejscem, z jego przeszłością, materialnością, a także szeroko rozumianym środowiskiem. Będą one zaproszeniem do nowego rodzaju orientacji w terenie – tym zewnętrznym jak i wewnętrznym, osobistym. Nastrajając się na rytm “płynnego ciała”, eksplorując “wodne rodowody” naszych tkanek, wikłając się w “sensoryczne mandale”, zanikając w “mozaikach powietrza”.


Sherwood Chen w warsztacie DROGA wraz z uczestnikami zapyta o wieloznaczności i sprzeczności, na których opiera się spotykanie przestrzeni - lasu, ziemi, młyna - poprzez ruch i cielesną obecność. Formaty pracy, które zaproponuje, oparte na jego autorskiej poetyce, zaproszą do różnorodnych sposobów wyczuwania, wczuwania się i wchodzenia w przestrzeń. Jednocześnie sprowokują pytania o wyobrażone percepcje i kulturowy bagaż, które wpływają na naszą relację ze środowiskiem.   

Shannon Cooney podzieli się praktyką MOVEABLE CINEMA, skupioną na pogłębionej świadomości zmysłu wzroku i widzenia w ruchu. Jest to część szerszej metody DYNAMIC EXPANSION, wykorzystującej dostrojenie się do rytmu czaszkowo-krzyżowego, do teraźniejszości “płynnego ciała”, w eksploracjach improwizacyjno-ruchowo-performatywnych. 

Jednocześnie, wraz z Aleksandrą Kotecką, Tomaszem Wierzbowskim i Krzysztofem Paździorą, sięgać będziemy do “mozaiki powietrza”, orientując się na słuchanie i “sztukę znikania”, zanurzając się w harmonii tradycyjnych polifonicznych pieśni.

W ostatnim spotkaniu w ramach OKNA zanurzymy się w naszym “płynnym pochodzeniu”. Eksplorując fizyczne i metaforyczne środowiska wodne, przyjrzymy się jak ciekła natura  przewodzi różne wymiary czasowości, lokalnej globalności i bogactwo znaczeń i śladów. Prowadzeni przez Katarzynę Sitarz i Sylvaina Mereta, za pomocą dźwięku, oddechu i działania, pogłębimy możliwości odkrywania wewnętrznego ruchu, aż do pierwotnych impulsów, z których rodzimy się w każdej chwili. 


 
 CZ.1 - 18-24.07
„Droga” - warsztat Sherwooda Chena
Sherwood Chen - pokaz metod pracy
Spotkania edukacyjne - Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn-Papiernia” w Barlinku
 
CZ.2 - 8-15.08
„Moveable Cinema/Dynamic Expansion” -  warsztat Shannon Cooney
„Mozaiki powietrza” - warsztat Aleksandry KoteckiejTomasza Wierzbowskiego i Krzysztofa Paździory
Shannon Cooney - pokaz metod pracy
„Mozaiki powietrza” – koncert gruzińskich pieśni polifonicznych
Spotkania edukacyjne - Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn-Papiernia” W Barlinku
 
CZ.3 - 23.09-01.10
„Zanurzenie” -warsztat Katarzyny Sitarz 
"Continuum" - warsztat Sylvaina Mereta
„Metoda Continuum” – spotkanie
Pokaz metod pracy
Spotkanie edukacyjne – Młyn Przecław 3D
Spływ rzeką Odrą
 
 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z  dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 

 

 

 

Partnerzy projektu: Młyn-Papiernia w Barlinku i Młyn Przecław 3D