Przestrzeń i miejsce w praktyce artystycznej.

"Przestrzeń i miejsce w praktyce artystycznej. Socjologiczne studium przypadku", Karolina Izdebska

"(...) Prezentowane studium przypadku opiera się na akcji teatralnej "Przeprowadzka" Weroniki Fibich będącej przykładem działania site-specific, ale zawierającej również elementy innych rodzajów sztuki w przestrzeni publicznej. To działanie odbywające się w konkretnej, wybranej przez artystę przestrzeni i z tą przestrzenią konceptualnie związane. Miejscem tym jest Niebuszewo − dzielnica Szczecina o dość zagmatwanej historii, skupiająca niegdyś ludność wieloetniczną i wielokulturową. To właśnie tam przybywała duża część nowych osadników, głównie Polaków i Żydów, wymieniając się jednocześnie z wysiedlaną ludnością niemiecką (...)"
(ze Wstępu)

"Zamysł pisarski Karoliny Izdebskiej można potraktować jako (bardzo specyficzny i inteligentny) mashup czy remiks (by użyć modnych sformułowań z obszaru studiów kulturowych), którego najważniejszym celem jest podtrzymywanie uwagi, przedłużanie życia, a tak naprawdę skuteczna archiwizacja projektu, który miał – z założenia – efemeryczny charakter, lecz który wydał się w którymś momencie na tyle cenny, na tyle wart zachowania, że trzeba było pomyśleć nad "zapakowaniem go w jakąś kapsułę czasu".

(...) sposób, w jaki Autorka podeszła do "Przeprowadzki" rozumianej jako zbiór danych zastanych oraz do wszystkiego, co działo się wokół tego przedsięwzięcia, co je poprzedzało i co nastąpiło po nim (...) uważam za bardzo ważny, wart najbaczniejszej uwagi i bardzo potencjalnie obiecujący styl pracy badacza. Na gruncie polskiej socjologii jest on właściwie zupełnie nową jakością."
(z recenzji prof. dra hab. Rafała Drozdowskiego)