WOKÓŁ TRADYCJI

WOKÓŁ TRADYCJI

"We wzajemności" - opowieść zrealizowana w ramach projektu Wokół Tradycji 2013, złożona z wypowiedzi, przemyśleń, rozmów z muzykami, znawcami tradycji: Jackiem Hałasem, Wolfgangiem Niklausem, Moniką i Siergiejem Patryczenko oraz Barbarą Wilińską

scenariusz, reżyseria i realizacja filmu: Adam Ptaszyński, Rafał Foremski

koncepcja i prowadzenie projektu: Rafał Foremski

 

W ramach projektu w roku 2013 zrealizowano cztery cykle spotkań:

- spotkanie z tradycją wielkopostną i wielkanocną (marzec 2013, prowadzący: Monika Petryczenko, Serhij Petryczenko),

- spotkanie z pieśnią dziadowską, warsztaty lirnicze (październik 2013, prowadzący: Barbara Wilińska, Jacek Hałas),

- spotkanie z pieśniami o rzeczach ostatecznych i opowieściami o ludowych rytuałach związanych z kultem zmarłych (listopad 2013, prowadzący: Piotr Grochowski, Anna Broda, Agata Harz, Barbara Wilińska),

- spotkanie z tradycją adwentową i kolędniczą (grudzień 2013, prowadzący: Schola Teatru Węgajty).


W listopadzie 2013 z inicjatywy uczestników projektu zainaugurowano w Teatrze Kana nowy cykl spotkań pod nazwą Szczeciński Dom Tańca. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu.
Szczególne podziękowania dla: ks. Artura Minierskiego z parafii p.w. MB Gromnicznej w Mostach, ks. Mariusza Cywki z parafii p.w. MB Królowej Polski w Krępsku, Kasi i Zygmunta Helandów z Ośrodka Praktyk Twórczych w Strzelewie, Doroty Chodyko z Żółwiej Błoci, Józefy Jurek z Węgorzy, Dianki Doszczeczko, animatorek działań na świetlicy w Węgorzy, społeczności wsi Mosty, Żółwia Błoć, Węgorza, Strzelewo oraz uczestników i prowadzących spotkania.

 

 

Film

FILM