Sherwood Chen - "Odchylenie"

OKNO-ZBLIŻENIA 2020: CIAŁO W RUCHU

Skupienie tej edycji na najbliżej dostępnej nam materialności: ciele, tańcu, ruchu, improwizacji, somatyce, nieuchronnie prowadzą nas do pytań o bliskość, dotyk, cielesność, seksualność, bycie ze sobą, z własnym ciałem i w relacji do innych ciał, środowisk, krajobrazów, przestrzeni. Czym jest to ja-ciało gdy zostaję z nim sam na sam? Gdzie jest granica pomiędzy nim, a tym co wokół: środowiskiem, przestrzenią, architekturą? Jakiego rodzaju bliskość możemy wytworzyć w sytuacji polityczno-zdrowotnych ograniczeń fizycznego dystansu? Do jakiego tańca zaprasza nas współczesna przestrzeń? 
 
Od sierpnia do grudnia 2020 odbędą się cztery SPOTKANIA poświęcone różnym kierunkom, obszarom i metodom eksplorowanym obecnie w obszarze szeroko rozumianego teatru tańca. Do współpracy zaprosiliśmy wybitnych pedagogów, choreografów, tancerzy i performerów – praktyków, którzy na co dzień pracują według badanych przez siebie systemów, zarówno z zawodowymi tancerzami, jak również z osobami traktującymi ruch i taniec jako drogę samorozwoju. Spotkania obejmują praktyki z zakresu cielesnej eksploracji przestrzeni (z wykorzystaniem i adaptacją zabytkowej przestrzeni Młynu-Papierni w Barlinku) i relacji pomiędzy świadomością skierowaną do wewnątrz i na zewnątrz ciała (MOVEMENT RESEARCH, CHOREOGRAFIA “SITE-SPECIFIC”, BODY WEATHER MB); psychosomatyki, rozpoznawania mechanizmów ruchu na poziomie „tkankowym”, wykorzystywania głębokiej świadomości ciała do budowania uważności w improwizacji ruchowej i praktyce artystycznej (TRE, EXTENDED IMPROVISATION); praktyk skupionych na rozszerzaniu cielesnej obecności poprzez pracę z materialnością i niematerialnością obrazów, wyobrażeń i snów (JINEN BUTOH, DREAMING REALITIES) oraz spotkaniu poświęconym “alternatywnej motoryce” i pracy (poprzez ruch) z osobami i środowiskami zagrożonymi wykluczeniem i marginalizacją (CIAŁO ALTERNATYWNE).

Projekt przeznaczony jest przede wszystkim dla członków Zachodniopomorskiej Offensywy Teatralnej i mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Zapraszamy zarówno aktorów, performerów, tancerzy jak i osoby traktujące ruch i taniec jako drogę samorozwoju. Warsztat, wyżywienie i nocleg są bezpłatne. 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: marta@kana.art.pl
 

SPOTKANIE I
 
CIAŁO W PRZESTRZENI/ŚRODOWISKO CIAŁ
 EKSPLORACJA MŁYNA/PAPIERNI W BARLINKU

 

Sherwood Chen - “YAW” (Odchylenie)

Wielopokoleniowe spotkanie aktorów/performerów wywodzących się ze zróżnicowanych praktyk i środowisk, ukierunkowane na eksplorację performansu w naturalnych i ludzkich krajobrazach Młynu/Papierni w Barlinku oraz otaczających ją terenów. Ku odświeżeniu, odkryciu oraz negocjowaniu kolektywnych i indywidualnych siatek znaczeń i procesów twórczych w czasach pandemii, globalnych przekształceń socjo-politycznych, których doświadczamy. Ku solowej i grupowej praktyce site specific w naturalnej i historycznej przestrzeni. Aby poddać refleksji, podzielić się ze sobą i wspólnie afirmować wartość praktyk “live performance”, opartych na bezpośrednim i żywym doświadczeniu, w dynamicznie zmieniającym się świecie. 

Sherwood Chen - pracował jako performer z artystami takimi jak Grisha Coleman, Yuko Kaseki, Amara Tabor-Smith, Anna Halprin, Min Tanaka, Xavier Le Roy, inkBoat/Ko Murobushi, Christine Bonansea and Sara Shelton Mann. Prowadzi warsztaty zarówno w studiach tanecznych, przestrzeniach nieteatralnych, w naturze i na terenach zurbanizowanych. Uczył w Centre National de la Danse Pantin, Independent Dance / Siobhan Davies Studios, La Ménagerie de Verre, Oficina Cultural Oswalde de Andrade, Arlequi, Chez Bushwick, Sala Crisantempo, Centro Nacional de las Artes (DF), Caja Escénica del Teatro de Ciertos Habitantes i Maré Center for the Arts. Przez ostatnie dwadzieścia lat, przyczynił się do rozwoju badań Body Weather, zainicjowanych przez Mina Tanakę i jego współpracowników, jako członek zespołu Tanaki - Mai Juku, farmy Body Weather w Japonii jak i później, pracując z założycielami ruchu w Stanach Zjednoczonych i Europie, m.in. Oguri i Christine Quoiraud.

 

…W ostatnich latach, prowadziłem warsztaty poprzez zaproszenie grupy do stworzenia ich własnego, kolektywnie wypracowanego, zbioru obrazów wynikających z ciała i ruchu. Te obrazy są unikalne dla grupy, przestrzeni, krajobrazu i terenu, w jakim się znajdują oraz bezpośrednim rezultatem sensorycznych i kinestetycznych ruchowych badań, które proponuję uczestnikom.

Praca z obrazami prowokuje możliwość pracy z pamięcią sensoryczną i komórkową, zaczynając od najbardziej podstawowych doświadczeń i przeżyć ciała do tych „z innego świata” – surrealistycznych a czasem dadaistycznych ciał. Obrazy i wyobrażenia, w tym kontekście, są dynamicznym i ulotnym wysiłkiem przekształcenia jakości ciała w performansie (…)

Walczę ze słowem “technika” w tańcu, przez dominujące skojarzenia z ustalonymi ruchami, językiem ciała, stylem i treningiem wymagającym ich osiągnięcia. W moim treningu wzdłuż podłogi, mam inne cele. Rozgrzewka, trening fizyczny, eksperymentowanie z limitami, wyczerpaniem, szybkością, skalą, połączeniami, interpretacją, energią grupy, czytaniem własnych ciał, poziomem mentalnego zaangażowania i nieangażowania, ciała, które cały czas próbuje pojąć siebie na nowo. Zdecydowanie mniej mnie interesuje czy ktoś jest w stanie wykonać to, co proponuję, a bardziej tym, jak pracuje z tym, w co jest wrzucony. Z jego osobistą ciekawością…

 

O MIEJSCU: historia Młyna Papierni w Barlinku, w którym mieści się Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn-Papiernia” sięga 1733 roku, kiedy mistrz papierniczy Eliasz Meisner uzyskał pozwolenie na założenie w tym miejscu pierwszego młyna papierniczego. Wielokrotnie przebudowywana i modernizowana papiernia została w II połowie XIX wieku przekształcona w młyn zbożowy. Po wyłączeniu młyna z produkcji na początku lat 70-tych XX wieku. Opuszczonym obiektem zaopiekowali się w 1982 roku pracownicy naukowi i studenci architektury Politechniki Szczecińskiej związani z Sekcją Młodzieżową Polskiego Komitetu  Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (PKN ICOMOS). W roku 1989, dzięki ówczesnemu Sekretarzowi Polskiego Komitetu profesorowi Andrzejowi Michałowskiemu, zespół Młyn Papiernia przeznaczony został  na ośrodek naukowo-dydaktyczny działający na rzecz zachowania zabytków i zabytkowego krajobrazu.


PARTNERZY PROJEKTU: Zachodniopomorska OFFensywa Teatralna, Tanzfabrik Berlin, Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn-Papiernia”


Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Edukacja kulturalna. Działalność Ośrodka Teatralnego Kana finansowana jest przez Miasto Szczecin i Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.