SzczOdra

SzczOdra

Akcja realizowana w ramach
57. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTRAPUNKT

Informacje na stronie kontrapunkt.pl
zapisy: 57.kontrapunkt@gmail.com

 

Chorych nawiedzić
Żywot Prymnesium parvum
-akcja performatywna 

 

W ramach zdarzenia kontynuujemy działania podjęte w projekcie SzczODRA odkrywające niejednoznaczne związki z rzeką, która pozornie wpisana w tożsamość Szczecina od lat płynie odrębnym, choć nie własnym nurtem, pozostając poza obszarem codziennej miejskiej świadomości.

Według słownikowej definicji szczodra to „ta, która obdarowuje obficie”. Punktami wyjścia w naszych rozważaniach są więc kwestie potencjału tkwiącego w owej obfitości, ale także granice/różnice pomiędzy darem i eksploatacją, protekcją i protekcjonalizmem, podmiotowym i przedmiotowym osadzone w kontekście sąsiedztwa rzeki i innych żywych organizmów.

Wspólnie z badaczkami i badaczami, organizacjami ekologicznymi oraz aktywistami i aktywistkami działającymi w tym temacie przygotowaliśmy akcję performatywną osadzoną w miejscu, w którym rzekę i miasto ujrzeć można z innej, często zaskakującej strony. Odwracanie perspektywy (również w sensie przestrzennym) jest więc ważnym aspektem naszych działań.

W tym kontekście podtytuł „chorych nawiedzić” może stawiać dodatkowe istotne pytania zarówno o potencjalną uzdrawiającą moc takiej relacji, jak i o to która ze stron może być podmiotem tego procesu? Działania z jednej strony wspierają ideę powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, z drugiej zaś nawiązują do katastrofy ekologicznej na Odrze z 2022 roku.Główne bohaterki: Prymnesium Parvum, Osoba Odra 

Koncepcja i realizacja: Weronika Fibich / Rafał Foremski / Paula Rudź
Projekcje: Adam Ptaszyński
Muzyka: Duch (Łukasz Jastrubczak)
Specjaliści/Specjalistki: Małgorzata Bąk / Łukasz Ławicki / Bogdan Wziątek /
Prowadzenie spotkań w drodze: Aneta Makowska / Julia Chowańska / Grażyna Iłowiecka
Grafika: Małgorzata Gurowska
Zin: Michał Przyborowski
Tłumaczenia: Joanna Sadowska / Malik Meyer
Technika: Piotr Motas / Krzysztof Nowik
Współpraca: Adrian Kryk / Michał Zygmunt / Adam Rosiński / Roni Weronika Bielecka
Gospodarz miejsca: Zenon Karol Schroeder


Szczecin, kwiecień 2024, 57 Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontrapunkt