OKNO - Zbliżenia: PRZEPŁYWY

PRZEPŁYWY CZ.1 - 18-24.07

Droga - warsztat Sherwooda Chena
Sherwood Chen - pokaz metod pracy
Spotkania edukacyjne - Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn-Papiernia” w Barlinku
Road to Soundbook - koncert Leny Witkowskiej i Piotra MełechaDROGA – warsztat Sherwooda Chena

Las, choć postrzegany jako miejsce samo w sobie, stanowi wspólnotę drzew, flory i fauny, utrzymywaną siłami napięcia i współpracy. Nasze ludzkie ciała i zmysły wchodzą w las i przejmują go, naładowane romantyzmem i kolonialną dynamiką. Tworzy to nieskończone możliwości spotkania z tą przestrzenią. Prawidłowe lub nieprawidłowe wyczucie pojedynczego miejsca poprzez zmysłową i wyobrażoną percepcję sprawia, że ono i jego odbiorca, stają się pryzmatyczne.

Co to może oznaczać dla uczestników siedmiodniowego letniego odosobnienia artystycznego – twórczej wymiany polskich i zagranicznych artystów?

To laboratorium kładzie nacisk na badania performatywne typu site-specific. Pozwala to każdemu z uczestników na eksplorację poetyki Chena oraz jego - czasem skrycie upolitycznionych - propozycji, na swój własny, indywidualny sposób. Intensywne spotkanie będzie obejmowało: zdyscyplinowany trening na otwartej przestrzeni, bezpośrednio na ziemi pokrytej rosą; sensoryczne spacery i prace w leśnym krajobrazie otaczającym Barlinek; a także pracę artystyczną opartą na trwaniu w czasie (durational art). Ma ona na celu zmiękczenie i przekierowanie zarówno materii czasu jak i jego relacji z przestrzenią. 

W warsztat wpisane będą rozważania nad ziemią – jej widzianymi i niewidocznymi historiami i zapisaną w niej tradycją. Oprócz tego, uczestnicy będą rozpoznawać i reagować na konteksty zabytkowej przestrzeni: XVIII-wiecznego Młyna-Papierni - miejsca indywidualnej oraz zbiorowej pracy i poszukiwań. Miejsca, w którym przenikają się cień, płomień, słońce i lśnienie księżyca.

 

SHERWOOD CHEN - pracował jako performer z artystami takimi jak Grisha Coleman, Yuko Kaseki, Amara Tabor-Smith, Anna Halprin, Min Tanaka, Xavier Le Roy, inkBoat/Ko Murobushi, Christine Bonansea and Sara Shelton Mann. Prowadzi warsztaty zarówno w studiach tanecznych, przestrzeniach nieteatralnych, w naturze i na terenach zurbanizowanych. Uczył w Centre National de la Danse Pantin, Independent Dance / Siobhan Davies Studios, La Ménagerie de Verre, Oficina Cultural Oswalde de Andrade, Arlequi, Chez Bushwick, Sala Crisantempo, Centro Nacional de las Artes (DF), Caja Escénica del Teatro de Ciertos Habitantes i Maré Center for the Arts. Przez ostatnie dwadzieścia lat, przyczynił się do rozwoju badań Body Weather, zainicjowanych przez Mina Tanakę i jego współpracowników, jako członek zespołu Tanaki - Mai Juku, farmy Body Weather w Japonii jak i później, pracując z założycielami ruchu w Stanach Zjednoczonych i Europie, m.in. Oguri i Christine Quoiraud.

 

ROAD TO SOUNDBOOK - koncert
Nomadyczne opowieści polifoniczne - eksperyment na klarnet, wokal, elektornikę i misy tybetańskie. Sesja oparta na intuicyjnej pracy z tekstami na podstawie poezji: Rumi (The Essencial of Rumi), Carol Ann Duffy (Answering back – Living poets reply to the poetry of Past), Zen Poems (China, Japan, Korea), Lecture Performance), a także na konstrukcjach i dekonstrukcjach warstwowych detali dźwiękowych.

 


O MIEJSCU:

Historia Młyna Papierni w Barlinku, w którym mieści się Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn-Papiernia” sięga 1733 roku, kiedy mistrz papierniczy Eliasz Meisner uzyskał pozwolenie na założenie w tym miejscu pierwszego młyna papierniczego. Wielokrotnie przebudowywana i modernizowana papiernia została w II połowie XIX wieku przekształcona w młyn zbożowy. Po wyłączeniu młyna z produkcji na początku lat 70-tych XX wieku. Opuszczonym obiektem zaopiekowali się w 1982 roku pracownicy naukowi i studenci architektury Politechniki Szczecińskiej związani z Sekcją Młodzieżową Polskiego Komitetu  Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (PKN ICOMOS). W roku 1989, dzięki ówczesnemu Sekretarzowi Polskiego Komitetu profesorowi Andrzejowi Michałowskiemu, zespół Młyn Papiernia przeznaczony został  na ośrodek naukowo-dydaktyczny działający na rzecz zachowania zabytków i zabytkowego krajobrazu.

 

Projekt OKNO-ZBLIŻENIA. PRZEPŁYWY dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji – państwowego funduszu celowego z programu Edukacja kulturalna.

 

 

 

 

Partnerzy projektu: Młyn-Papiernia w Barlinku i Pałac w Paprotnie

 

 

Zdjęcia

ZDJĘCIA