Migotanie

spektakl Anny Nowickiej
 

Spektakl  odbędzie się w Teatrze Kana z jednoczesną transmisją na żywo – dedykowaną szczególnie naszym Partnerom i sąsiadom, a także mieszkańcom naszego miasta i regionu. 

Bezpłatne wejściówki: paula@kana.art.pl

Transmisja live: bezpłatnie
(Trans-Misja nr FMP-0438-20-C)


LINK DO TRANSMISJI WKRÓTCE


Live-Übertragung: kostenlos
(Trans-Mission nr FMP-0438-20-C)

Informationen auf Deutsch, Download unten

 

TRANS-MISJA to pilotażowy program współpracy kulturalnej online pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym Kana i Schloss Broellin e.V. Oba ośrodki wybierają i realizują wydarzenia artystyczne (w formule live i/lub online) dedykowane polskim i niemieckim mieszkańcom Euroregionu. Dzieląc się różnymi obszarami swojej działalności zapraszają twórców, widzów i odbiorców do nowego rodzaju sąsiedzkiej bliskości – bez względu na dzielącą ich odległość. 

 
Transmisja live jest realizowana w ramach projektu: „TRANS-MISJA” (Nr. FMP-0438-20-C). Projekt „TRANS-MISJA” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).
 
 
Pliki do pobrania

POBIERZ