OKNO - ZBLIŻENIA 2020

SPOTKANIE II 

CIAŁO WEWNĘTRZNE/UWAŻNA IMPROWIZACJA 

 

 

OKNO to projekt edukacji przez praktykę – od ponad dwudziestu lat spotykamy w nim ze sobą doświadczonych, ważnych dla nas twórców oraz młodych ludzi, dla których teatr staje się ważną częścią życia: założycieli niezależnych grup, animatorów nieformalnej kultury, artystycznych autsajderów, a także wszystkie osoby zainteresowane samokształceniem poprzez teatr.

W tym roku łącznikiem tematycznym kolejnych odsłon OKNA będzie „Ciało w ruchu”. Skupienie tej edycji na najbliżej dostępnej nam materialności: ciele, tańcu, ruchu, improwizacji, somatyce, nieuchronnie prowadzą nas do pytań o bliskość, dotyk, cielesność, seksualność, bycie ze sobą, z własnym ciałem i w relacji do innych ciał, środowisk, krajobrazów, przestrzeni. Czym jest to ja-ciało, gdy zostaję z nim sam na sam? Gdzie jest granica pomiędzy nim a tym, co wokół: środowiskiem, przestrzenią, architekturą? Jakiego rodzaju bliskość możemy wytworzyć w sytuacji polityczno-zdrowotnych ograniczeń fizycznego dystansu? Do jakiego tańca zaprasza nas współczesna przestrzeń? 


Od sierpnia do grudnia 2020 odbywają się cztery SPOTKANIA poświęcone różnym kierunkom, obszarom i metodom eksplorowanym obecnie w obszarze szeroko rozumianego teatru tańca. Do współpracy zaprosiliśmy wybitnych pedagogów, choreografów, tancerzy i performerów – praktyków, którzy na co dzień pracują według badanych przez siebie systemów, zarówno z zawodowymi tancerzami, jak również z osobami traktującymi ruch i taniec jako drogę samorozwoju. 

 

Podczas drugiego spotkania w ramach projektu OKNO - ZBLIŻENIA zwrócimy się ku praktykom zorientowanym na intensywne pogłębieniu świadomości i wolności ciała oraz ruchu, które wykorzystują wiedzę zarówno z dziedziny tańca, jak i anatomii, neurologii i psychologii. Praca skupi się na zróżnicowanej stymulacji układu nerwowego, rozumieniu wzorców ruchu i zależności pomiędzy ciałem a umysłem, rozpoznawaniu jego mechanizmów na poziomie tkankowym. Warsztaty pozwolą uczestnikom na głębsze zrozumienie własnego ciała, reakcji psychosomatycznych na zróżnicowane bodźce, będą skupione na (od)uczaniu się i powrotnym uczeniu się własnego ruchu. Doświadczenie to posłuży także do budowania solowych improwizacji tanecznych.


PARTNERZY PROJEKTU: Zachodniopomorska OFFensywa Teatralna, Tanzfabrik Berlin

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych