WOKÓŁ RYSUNKU Z PAMIĘCI - OKNO 2019

OKNO ZBLIŻENIA: GŁOSY KANY
WERONIKA FIBICH


Zazwyczaj, kiedy rozmawiam o wspomnieniach/historiach moich bohaterów, ludzie posługują się rysunkiem, tworzą mapy pamięciowe: rysując pierwszy obiekt, dodają kolejne, konstruują własne topografie pamięci. Wywołując proces przypominania, zapominania, pozwalania sobie na zapominanie – dostaję szkice, nieciągłe kreski,powidoki odczytywane z różnych „nośników”: z emocji, tekstów, ze zdjęć, śladów czasu odciśniętych na przedmiotach. Poskładanie tego, co udało się pozbierać, we własny szkic jest pierwszym krokiem do zbudowania nowej narracji.

Weronika Fibich od kilkunastu już lat tworzy autorskie spektakle, akcje, instalacje,filmy, przeprowadza działania performatywne i interwencje artystyczne. Jej praca często sytuuje się na pograniczu prywatnego i publicznego, budowana jest w ścisłej relacji z wybranymi społecznościami. Pracowała ze stoczniowcami, pracownikami portu, mieszkańcami schroniska dla bezdomnych, społecznością szczecińskiego Niebuszewa, łódzkich Bałut, Gryfina, Stolca, kaszubskich wiosek, z pewną lubelską rodziną, z uchodźcami z Czeczenii, osobami z niepełnosprawnością, seniorami, aktorami i technikami teatralnymi. Każde takie spotkanie jest dla niej rozpoznawaniem: miejsca, czasu, ludzi, pamięci. Spotykaniem przeszłości. Odszukiwaniem detalu. Wsłuchiwaniem się w hałas i w ciszę. Selekcją szumów. Misternym odtwarzaniem tkanki. Destylowaniem obrazów. Rozczytywaniem nieoczywistych śladów. Każde złożyło się na autorską ścieżkę twórczyni, która wymyka się klasyfikacjom i zawsze próbuje konfrontować siebie i widzów z tym, co niedopowiedziane.

Rysunek z pamięci jest jej – rozpisanym na lata – spotkaniem z najtrudniejszymi tematami i najtrudniejszym milczeniem. Z pamięcią ludzi dotkniętych historią. Jest też pierwszym z cyklu „Głosów Kany” poświęconych ścieżce Weroniki Fibich.

 

KALENDARIUM
8 marca (w ramach Dni Kultury Żydowskiej „Adlojada”)
godzina 18.00 - W milczeniu wszystko nadchodzi naraz, rozmowa z psycholożką Alą Goldblum Elczewską (prowadzenie: Weronika Fibich), Teatr Kana, wstęp wolny
godzina 19.30 - Ceratitis Capitata, koncert Pawła Szamburskiego na klarnet i ciszę, Teatr Kana, wstęp wolny

9 marca (we współpracy ze Stowarzyszeniem „Refugees Szczecin” i klasztorem oo.dominikanów)
godzina 16.00 - Stres pourazowy − czyli jak niektóre relacje z innymi mogą zrobić szkodę, a inne pomóc leczyć rany, wykład Ali Goldblum Elczewskiej, klasztor oo.dominikanów (plac Ofiar Katynia 1), wstęp wolny
godziny 17.30, 18.45, 20.00 - Dwa pokoje, akcja performatywna Ewy Łukasiewicz i Weroniki Fibich, Teatr Kana, wstęp wolny (ze względu na specyfikę akcji liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy: kasia@kana.art.pl )

10 marca
godzina 12.00 - Wiśni nie można pominąć. Praca z miejscem; prywatne/publiczne, warsztaty, prowadzenie: Ewa Łukasiewicz, Weronika Fibich, Teatr Kana
godzina 14.00 - Inny, być blisko, warsztaty, prowadzenie: Ala Goldblum Elczewska, Teatr Kana (liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy)