Tempvs Fvgit

korsykańskie pieśni polifoniczne
performans muzyczny

 

transmisja onlina dostępna TUTAJ


 

Męska grupa śpiewająca korsykańskie polifoniczne pieśni uformowana w konfraterni w  Furiani. Zespół zgromadził i opracował na nowo religijne pieśni z  kręgu Nebbiu – regionu mgieł między Balagną a Bastią na Korsyce. W ciągu ponad 17 lat działalności grupa odkrywa na nowo świecką i religijną tradycję śpiewu korsykańskiego, ale także twórczo ją wykorzystuje we własnych kompozycjach. Członkowie Tempvs Fvgit śpiewają zawsze w kręgu, który zdaniem wielu mistyków jest idealnym wyobrażeniem sacrum. Członkowie grupy wybrali krąg jako symbol wykonywanych przez nich pieśni, nawiązując w ten sposób do kolistej natury święta, ale także do sfery ziemskiej, religijnej i duchowej, łączących się i przenikających w śpiewie tradycyjnym. Stając w kręgu, w którym zaciera się granica między indywidualnym a grupowym, kilkuosobowa grupa śpiewaków staje się jednym śpiewem, jednym organizmem, jednym blokiem energii.

Tym razem grupa Tempvs Fvgit zgodziła się wziąć udział w szczególnym eksperymencie, ponieważ w czasie swego pobytu w Szczecinie wykonywać  będzie korsykańskie pieśni liturgiczne i paraliturgiczne w szczególnym miejscu (przeszklonym tarasie wieży katedry pw. św. Jakuba w Szczecinie) oraz w szczególnym czasie. Miejsce podkreślać będzie wyjątkowy, bo „wertykalny” charakter wykonywanego przez grupę repertuaru złożonego z pieśni  liturgicznych (między innymi Veni sancte spiritus oraz inne utwory z jednej z najciekawszych korsykańskich liturgii Vultum tuum badanej, praktykowanej i zarejestrowanej przez Tempvs Fvgit w formie CD wydanego przez Harmonia Mundi w 2003 roku), a także pieśni pozaliturgicznych wywodzących się z  tradycji ludowej, które przetrwały na Korsyce w tradycji ustnej.

Czas – na granicy dnia i nocy, nawiązywał będzie także do tradycji wykonywania Vultum tuum, którą odprawia się w regionie Nebbiu o zmierzchu  również we wrześniu), w specjalnie przeznaczonej do tego kaplicy położonej w korsykańskich górach ponad osadami ludzkimi.

Natomiast w dniu 26 września wg starej tradycji chrześcijańskiej wspominało się jednych z  pierwszych świętych: Kosmę i Damiana – pochodzących z Arabii, wykształconych w Syrii braci (prawdopodobnie bliźniaków) zwanych anargyrami, czyli „tymi-którzy-leczą-bez-zapłaty”, patronów cyrulików, lekarzy, aptekarzy, farmaceutów oraz…  chroniących przed epidemiami.


Z uwagi na charakter wydarzenia oraz potrzebę zachowania wymogów zespół wykona cykl kilku performansów, każdorazowo dla kilkunastoosobowej publiczności.SPOIWA KULTURY 2020
26 września, od godziny 18.00, performans muzyczny, wieża katedry św. Jakuba w Szczecinie, obowiązują wejściówki