Stacja Świadek

Stacja Świadek

SCENA RÓWNOLEGŁA w listopadzie
 
Projekt Scena Równoległa zakłada prezentację artystów różnych dziedzin sztuki: aktorów, tancerzy, muzyków, performerów, zespoły zawodowe i alternatywne, doświadczone i poszukujące dopiero własnego języka − podstawowym kryterium jest tutaj, obok interesującej, niekonwencjonalnej i zaskakującej formy, otwartość na eksperyment, gotowość do zmierzenia się z przyzwyczajeniami, bardziej stawianie pytań niż dawanie gotowych odpowiedzi. Spotkanie z artystami jest dla nas okazją do poznania ich sposobu myślenia i metod pracy, rozmowy o kierunkach poszukiwań, podejmowanych tematach, wyborach, wartościach.
 
 
Stacja Świadek - spektakl Teatru Brama 
 
Społeczność Goleniowa przed i po II Wojnie Światowej tworzyli Polacy i Niemcy, którzy ze względu na sytuację polityczną, zostali zmuszeni do migracji ze swoich poprzednich miejsc zamieszkania. Usłyszymy autentyczne historie ludzi, którzy musieli poradzić sobie i odnaleźć się w nowej, niełatwej powojennej rzeczywistości. Przedstawienie jest też próbą odpowiedzi na aktualne wyzwania małej społeczności goleniowskiej, gdzie na wigilijnym stole w każdym domu znajdziemy inne potrawy (z centralnej Polski, Podlasia, Wileńszczyzny, Ukrainy). Istotnym elementem spektaklu jest muzyka grana na żywo przez Kapelę Teatru Brama. Utwory Kapeli to melodie grane przez założoną po wojnie Orkiestrę Bolechowską. Muzycy orkiestry po przyjeździe do Bolechowa (wieś koło Goleniowa) odnaleźli instrumenty muzyczne oraz nuty do niemieckich pieśni, o których później, wraz z rozpadem orkiestry, zapomniano. Aż do maja 2020, gdy jeden z muzyków dostał informację o ponownym odnalezieniu nut. Kapela Teatru Brama na ich podstawie stworzyła własny, unikatowy i lokalny repertuar, który będzie towarzyszył aktorom w trakcie spektaklu.
 


Po spektaklu odbędzie się spotkanie p.t. „Odzyskane”, godz. 19.00, wstęp wolny

O przedmiotach tzw. ziem odzyskanych, sile odnalezionych i zagubionych historii oraz narracjach powojennych z twórcami i twórczyniami Teatru Brama/Kapeli Teatru Brama, a także z Karoliną Kuszyk (autorką książki „Poniemieckie”) porozmawia Paula Rudź.


 

Informacja o dofinansowaniu: Projekt Stacja Świadek realizowany jest w ramach Programu OFF Polska, realizowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.