Spotkanie pospektaklowe - Wyludniacz

Spotkanie z twórcami spektaklu:
Robertem Mleczko, Adamem Majiczkiem oraz autorem przekładu: Antonim Liberą poprowadzi prof. Andrzej Skrendo.


Idea przeniesienia Beckettowskiego „Wyludniacza” do świata ruchomych obrazów towarzyszyła Robertowi Mleczko od ponad 20 lat, jednak podjął to wyzwanie - wspólnie z Adamem Majiczkiem - właśnie teraz: na specjalne zaproszenie festiwalu Spoiwa Kultury.

 

Zarówno udział w tym niezwykłym eksperymencie, jakim jest próba przetransponowania prozy Becketta do VR, jak również konfrontacja tego doświadczenia w rozmowie z twórcami będzie okazją do zadania pytań o interpretację wizji zawartej w tekście z perspektywy kilku dekad, w trakcie których dokonała się tzw. rewolucja cyfrowa. Jakie odsłaniają się przed nami wyzwania i ograniczenia? Czy technologia cyfrowa daje twórcom teatru nową możliwość spotkania z wrażliwością i wyobraźnią autora tekstu? Czy technologia VR, jako wyjęte ze wspólnotowości przeżycie teatralne, może dorównać doświadczeniu bezpośredniego spotkania widza z aktorem? Czy ze względu na percepcyjne doznania może je nawet przewyższyć? Czy w czasie nakładanych ograniczeń i redukowania bezpośrednich spotkań wirtualna rzeczywistość może stać się ekwiwalentem sceny, oferując izolowanemu odbiorcy „trójwymiarowy” dostęp do emocji? A wreszcie: czy opisywany przez Narratora świat Wyludniacza – zredukowany do przegrzanego, falującego od nadmiaru oświetlenia, aseptycznego walca – może stać się wizualizacją naszego dzisiejszego, globalnego poczucia „duszności”, uwięzienia, nieuchronności wyroku postępujących zmian klimatycznych?

 

Robert Mleczko i Adam Majiczek pracują w Zakładzie Filmu Eksperymentalnego i Animacji na Akademii Sztuki w Szczecinie. W ramach tego zakładu Robert Mleczko jest Kierownikiem Pracowni Filmu Immersyjnego i Doświadczeń VR. Współpracuje z wieloma twórcami filmu i teatru: m.in. z Krzysztofem Garbaczewskim, Hubertem Czerepokiem, Karoliną Bregułą, Moniką Strzępką, Mariuszem Grzegorzkiem, Michałem Borczuchem, Zbigniewem Bzymkiem, Agnieszką Olsten, Grzegorzem Jarzyną czy La MaMa i The Wooster Group w Nowym Jorku.

 

Gościem specjalnym Spotkania będzie Antoni Libera - pisarz, tłumacz, reżyser teatralny, krytyk literacki, znawca twórczości Samuela Becketta. Spotkanie poprowadzi Andrzej Skrendo – historyk i teoretyk literatury, profesor i dyrektor Instytutu Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego, krytyk literacki, dziennikarz radiowy i telewizyjny.

 

 

„SKRACANIE DYSTANSU” - WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE FESTIWALOWI SPOIWA KULTURY

Tegoroczne Spoiwa Kultury – rozproszone, rozsiane po niszowych przestrzeniach miasta, oparte na kameralnych zdarzeniach, rozciągnięte w czasie, ale też intensywnie obecne w sieci, będą nie tylko próbą artystycznego definiowania nowej rzeczywistości, w której uczymy się funkcjonować, ale także zaproszeniem do tym bliższej rozmowy, do spotkania pomiędzy twórcami i widzami. W sytuacji, w której wszyscy jednakowo zmagamy się z natłokiem sprzecznych informacji i strategii radzenia sobie z tym, co nieznane i z tym, co znane aż nazbyt dobrze, dobrze jest po prostu pogadać, spotkać się prawie prywatnie, usłyszeć czyjąś historię… Wymienić się tym, czego doświadczamy. Zarówno z bliska, w bezpośredniej relacji, jak i za pośrednictwem towarzyszącej nam coraz mocniej technologii, która, choć skazuje na barierę ekranu, czasem jednak pomaga skrócić dystans.

 

SPOIWA KULTURY 2020
2 października, godzina 21.00, Teatr Kana, zapisy: info@kana.art.pl