Spotkanie pospektaklowe - Rozproszenie wszędzie!

Spotkanie z twórcą zespołu LIGNA:
Torstenem Michaelsenem oraz choregrafką i tancerką: Katarzyną Sitarz.

 

Pracując od wielu lat z medium radiowym, tworząc kolektywne choreografie angażujące publiczność, artyści kolektywu LIGNA po raz pierwszy stworzyli nowy performans w tak restrykcyjnie wyznaczonych odgórnie warunkach dystansu społecznego. „Rozproszenie wszędzie!” zostało zaprezentowane po raz pierwszy w sierpniu tego roku i od tego czasu gościło już na kilku ważnych festiwalach w Niemczech i Szwajcarii. W Szczecinie szczególnie ważny staje się również kontekst miejsca, jakim jest dach Centrum Dialogu Przełomy. Tym bardziej istotne dla jego twórców będzie rozmowa z uczestnikami na temat ich doświadczeń i reakcji, jakie wywołuje w nich ćwiczenie z dystansu solidarnego. Jeżeli znajdą Państwo chwilę na podzielenie się wrażeniami, posłuchanie o doświadczeniach ludzi z innych miast i krajów - serdecznie zapraszamy. Rozmowa odbędzie się w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

 

Torsten Michaelsen jest jednym z trzech członków założycieli kolektywu LIGNA. Po ukończeniu studiów na wydziale literatury niemieckiej w Hamburgu wspólnie z Ole Frahmem i Michaelem Hünersem zaczęli poszukiwać nowych sposobów zastosowania mediów w ramach swojej działalności w niekomercyjnej stacji radiowej FSK, gdzie między innymi zainicjowali cykl comiesięcznych audycji radiowych LIGNA’s musicbox, przypominających koncerty życzeń, w których słuchaczki i słuchacze dzwoniący do studia sami nadawali przez telefon muzykę. Inne projekty kolektywu LIGNA to partycypacyjny koncert radiowy Dial the signals – a concert for 144 mobile phones oraz Radio ballett – kolektywna interwencja w przestrzeni miejskiej reżyserowana za pomocą programu radiowego, sugerującego swoim słuchaczom wykonywanie odbiegających od normy bądź zakazanych gestów. Właśnie ta ostatnia praca utorowała grupie drogę do świata teatru niezależnego. Torsten Michaelsen (wspólnie z Ole Frahmem) prowadzi warsztaty z dziedziny performansu i mediów elektronicznych oraz seminaria na temat filmów slapstickowych oraz przestrzeni publicznej w stanie wyjątkowym.

 

Katarzyna Sitarz jest jedną z 13 artystów zaproszonych do współpracy przy realizacji akcji „Rozproszenie wszędzie!”. Jest niezależną tancerką, performerką, choreografką, badaczką głosu i ruchu. Od wielu lat studiuje techniki somatyczne oraz wokalno-improwizacyjne z mistrzami takimi jak Meredith Monk, Andrew Morrish, Lisa Nelson, Ivo Dimchev czy Irena Tomazin. Jednocześnie zgłębia tajniki neurobiologii oraz tradycyjnego śpiewu, które też eksploruje w swoich artystycznych działaniach. Jest inicjatorką różnorodnych projektów edukacyjnych i regularnie współpracuje m.in. z Art Stations Foundation w Poznaniu, Teatrem Nowym w Warszawie czy MAAS Theater w Rotterdamie.

 

 

„SKRACANIE DYSTANSU” - WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE FESTIWALOWI SPOIWA KULTURY

Tegoroczne Spoiwa Kultury – rozproszone, rozsiane po niszowych przestrzeniach miasta, oparte na kameralnych zdarzeniach, rozciągnięte w czasie, ale też intensywnie obecne w sieci, będą nie tylko próbą artystycznego definiowania nowej rzeczywistości, w której uczymy się funkcjonować, ale także zaproszeniem do tym bliższej rozmowy, do spotkania pomiędzy twórcami i widzami. W sytuacji, w której wszyscy jednakowo zmagamy się z natłokiem sprzecznych informacji i strategii radzenia sobie z tym, co nieznane i z tym, co znane aż nazbyt dobrze, dobrze jest po prostu pogadać, spotkać się prawie prywatnie, usłyszeć czyjąś historię… Wymienić się tym, czego doświadczamy. Zarówno z bliska, w bezpośredniej relacji, jak i za pośrednictwem towarzyszącej nam coraz mocniej technologii, która, choć skazuje na barierę ekranu, czasem jednak pomaga skrócić dystans.

 

SPOIWA KULTURY 2020
4 października, godzina 17.30, spotkanie, wstęp wolny