Seminarium feministyczne

Seminarium feministyczne

ONA/JEJ - Akademia siostrzeństwa

spotkanie trzecie: MAM SWÓJ GŁOS


rozczytywanie Rebecci Solnit 

Najnowsza, wydana po polsku, książka Rebecci Solnit pt. Matka wszystkich pytań zaprasza do dyskusji o wadze poszczególnych głosów w przestrzeni publicznej. Solnit, autorka ponad 20 książek z pogranicza socjologii, antropologii i polityki, zastanawia się w niej nad miejscem osób z doświadczeniem życia jako kobieta w codziennej debacie, traktując jednocześnie prawo do bycia wysłuchana i usłyszaną jako jedno z największych bogactw współczesnego świata. Do czego może doprowadzić redystrybucja tego bogactwa i kto odczuje ją najbardziej? 

Zapraszamy do wspólnej rozmowy na temat książki Matka wszystkich pytań. Przez pryzmat dyskursu równościowego rozpatrzymy kwestie pomijania, onieśmielenia, bezpodstawnej krytyki czy jawnej i niejawnej przemocy, z którymi na co dzień spotykają się kobiety. Zastanowimy się wspólnie nad definicją opresji oraz jej przykładami w codziennym świecie, aby później wyczytać strategie przytoczane przez Solnit, które upełnomocniają kobiety, przyznając im jednocześnie jasne prawo do bycia usłyszaną i wysłuchaną. Będzie to czas na rozmowę o sytuacjach, w których samostanowimy o sobie i dokonujemy wolnych wyborów.