Od czego się to wszystko zaczyna?

o intensywności przepływu języka
- spotkanie z Ingą Iwasiów

 

Hipoteza Sapira-Whorfa głosi, że język, którego używamy (w mniejszym lub większym stopniu) wpływa na nasz styl myślenia i kształtuje sposób postrzegania świata. Czy więc, mimo migracji i zmiany otoczenia, język który zabieramy ze sobą - jak dom - determinuje naszą wizję świata? O roli i funkcji języka porozmawiamy z Ingą Iwasiów, lite- raturoznawczynią, pisarką, poetką, profesorą nauk humanistycznych, laureatką Nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla obrończyni praw człowieka.