Paula Jarmołowicz

Warsztaty teatralne skupiają się wokół pracy z ciałem, głosem i plastyką ruchu. Ćwiczenia teatralne mają na celu przede wszystkim rozwój takich umiejętności jak kreatywność, poczucie rytmu, sprawność fizyczna, współgranie z grupą oraz improwizacje indywidualne i zespołowe. Warsztat oswaja z ciałem jako środkiem wyrazu, a także materią, jaką jest aktorstwo. Ważnym elementem jest rozwijanie i tworzenie interakcji między uczestnikami oraz praca z pojęciem grupowości, która jako najbardziej elementarne pojęcie socjologii determinuje bycie w procesie twórczym, edukacyjnym czy kulturowym. Grupowość rozumiana jest nie tylko jako spotkanie z partnerem w trakcie pracy warsztatowej, ale przede wszystkim jako budowa relacji pomiędzy aktorami, reżyserem czy osobami współpracującymi i tworzącymi wspólne działanie. Warsztaty mają charakter intensywnej pracy fizycznej, przeznaczone są dla każdej grupy wiekowej, narzędzia warsztatowe są dostosowywane do potrzeb i wymagań odbiorców.