Tomasz Grygier

Tomasz Grygier

Aktor, nauczyciel, technik-oświetleniowiec i filolog. Dzieciństwo spędził w Lubuskiem i nad Wisłą w okolicach Korzeniewa. Do Szczecina wrócił w 1994 roku gdzie ukończył studia na Uniwersytecie Szczecińskim na wydziale Filologii Słowiańskiej. Zadebiutował na scenie2001 jako Zorno w "Samotnych Wędrowcach z Labor" w macierzystej grupie The Stettiners Theater. Spotkanie i późniejsza przyjaźń z reżyserem, scenarzystą i performerem Januszem Turkowskim owocuje powstaniem w 2002 roku monodramu "Griga", w którym wciela się w postać ducha marynarza wracającego by opowiedzieć swój ostatni sen. W 2002 roku dołącza do Teatru Kana, gdzie pracował (do 2022) jako technik-oświetleniowiec a od 2003r. także jako członek zespołu aktorskiego. Jako technik teatralny był współtwórcą licznych festiwali i projektów tworzonych przez Teatr Kana. W roku 2006 brał udział w stworzonym przez reżysera Dymitra Walczaka i zespół Pogodno projekcie socjologiczno-terapeutyczno-aktorskiego "Opherafolia", zaprezentowanym na Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu w 2006 roku. Zauważony i doceniony przez zespół Pogodno artysta został zaproszony do monodramu muzycznego będącego wypadkową Opherafolii - "Alinki". W 2006 roku wraz z zespołem Pogodno wziął udział w prezentacjach tapingu do filmu niemego. Prywatnie: miłośnik motocykli i filmów klasy B., żonaty, syn Gustaw.

 

OBECNIE NA SCENIE:


WCZEŚNIEJSZE SPEKTAKLE:

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 

WAŻNIEJSZE PROJEKTY ARTYSTYCZNE: