Paula Rudź

Paula Rudź

Absolwentka wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim, dwukrotnie ukończyła kurs w ramach Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, uczestniczyła w serii spotkań badawczych dotyczących teatru alternatywnego w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Animatorka kultury, współautorka Festiwalu Stu Sztuk i Festiwalu Kingdom of Art, koordynatorka podczas Olimpiady Teatralnej i Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia w Krakowie. Na co dzień związana z Ośrodkiem Teatralnym Kana oraz Fundacją KONTRA/BANDA, której jest współzałożycielką.