Janek Turkowski

Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Szczecińskim, twórca autorskich projektów teatralnych, manager kultury, reżyser, performer. Od roku 2002 koordynator kontaktów zagranicznych i członek zespołu programowego Ośrodka Teatralnego Kana. W latach 2007-2016 członek Komisji Artystycznej Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT. Pomysłodawca i kurator szczecińskich wydarzeń teatralnych.