ZOT

...od Jury...
 

Po długiej naradzie podjęliśmy decyzję o dofinansowaniu sześciu projektów. Wybór spośród 32 ciekawych propozycji nie był łatwy: wiele z nich uruchomiło naszą wyobraźnię, wiele zaskoczyło. Widzimy, że sztuka niezależna się trzyma, mimo trudnych czasów offowy nerw nadal każe eksperymentować i szukać nowych przestrzeni dla wypowiedzi.

Poza oceną merytoryczną wniosków i racjonalnością planowanych budżetów, wybraliśmy projekty, które w naszym przekonaniu odzwierciedlają różnorodność działań, podejmowanych w ramach sztuki offowej. Rekomendowane przez nas propozycje są oryginalne, szukają form odpowiadających współczesnym czasom, wymykają się klasycznym schematom myślowym. Staraliśmy się docenić projekty, które poza wymiarem artystycznym miały również charakter edukacyjny, włączający, dyskutowały aktualne problemy i zjawiska społeczne, angażowały społeczność lokalną.

Mamy nadzieję, że wszystkie propozycje, które mieliśmy możliwość przeczytać, także będą miały szansę na realizację - każda na to zasługuje!


REKOMENDACJE: