Zielone warsztaty ekologiczne

Warsztaty ekologiczne z Katarzyną Kamińską - społeczniczką, liderką XV edycji Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, edukatorką, Animatorką Społeczności Lokalnej Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Prowadzi trzy organizacje pozarządowe, gdzie pełni funkcje prezesa zarządu. Od 2008 roku na terenie gminy Maszewo i powiatu goleniowskiego prowadzi i koordynuje liczne projekty edukacyjne, społeczne i kulturalne dedykowane społeczności małych środowisk, finansowane z różnych źródeł zewnętrznych (m.in. NCK, PO KL, Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej, KOWR OT Szczecin i inne).


Celem warsztatów będzie uświadomienie, jakie zasoby posiada przyroda najbliższa człowiekowi i jak z tych zasobów można korzystać w sposób zrównoważony. Jednocześnie prowadząca wskaże możliwości pracy artystyczno-ekologicznej z dziećmi i młodzieżą. Warsztaty odbędą się w Folwarku Stodólska. Warsztaty będą też możliwością spotkania i wymiany doświadczeń animatorów i instruktorów, nauczycieli z różnych miejscowości naszego województwa. 


Warsztaty są bezpłatne, finansowane z budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Dalej Razem - Program Edukacji Kulturowej w Województwie Zachodniopomorskim. Operatorem Programu jest Ośrodek Teatralny Kana


14.07.2022
godzina: 10:00-16:00

Folwark Stodólska

Serdecznie zapraszamy!