Wokół tradycji w Baranowie

Majowe spotkania śpiewacze to stały punkt projektu "Wokół tradycji", którego pomysłodawcą i koordynatorem jest Rafał Foremski. Tym razem, w dniach 20-23.05.2021 w Baranowie w siedzibie stowarzyszenia KIETA miało miejsce kilkudniowe zgromadzenie śpiewacze dotyczące pieśni maryjnych. Czas, przestrzeń i tematyka spotkań związana była bezpośrednio z tradycją nabożeństw majowych stanowiących jedną z najpiękniejszych form pobożności ludowej ciągle jeszcze powszechnie praktykowanej na kaszubskich wsiach. Zwyczaj ten sięgający swą historią, aż V wieku (kiedy to wokół kościołów koptyjskich wiosną gromadzili się wierni przy figurze Matki Boskiej przystrojonej kwiatami) w Polsce trwa nieprzerwanie od 150 lat, każdego dnia maja gromadząc i integrując lokalne społeczności.

W ramach kilkudniowych spotkań grupa muzyków z Poznania, Szczecina i pobliskich Chałup wraz z częścią mieszkańców Baranowa pracowała nad starymi, rzadko obecnie wykonywanymi pieśniami z niezwykle niegdyś bogatego repertuaru poświęconego Matce Bożej. Na program złożyły się zarówno przekazywane z pokolenia na pokolenie pieśni-opowieści śpiewane niegdyś w domach, hymny maryjne jak i zapomniane pieśni kościelne.

Najważniejszą część działań stanowiło jednak spotkanie z mieszkańcami i próba włączenia opracowanego repertuaru do żywej tradycji nabożeństw majowych. Mimo zaskakującej jak na tę porę roku pogody zamysł ten udał się znakomicie. Mieszkańcy Baranowa chętnie włączyli się do wspólnego śpiewu, zaś po nabożeństwie – ze względu na aurę – wszyscy zgromadzili się w pobliskim domu by razem dokończyć pieśni przerwane przez deszcz.

Zarówno okoliczności jak i teksty starego repertuaru, rzadko spotykane instrumentarium (harfa renesansowa, lira korbowa, skrzypce), oraz gotowość i energia gości i mieszkańców sprawiły, że całość nabrała charakteru szczególnego, bliskiego spotkania. W szczelnie wypełnionym przez mieszkańców pomieszczeniu, w miejscu w którym ciągle żywa pozostaje wśród starszych ludzi pamięć rozmaitych spotkań i zabaw, można było po raz kolejny przekonać się jak dużą moc ma wspólna pieśń.

Działania zorganizowane zostały w ramach projektu Wokół Tradycji realizowanego od ponad 10 lat przez szczeciński Teatr Kana.

Zdjęcia

ZDJĘCIA