poKontrapunktowo

poKontrapunktowo

Z radością informujemy, że nasza Gęstość zaludnienia prezentowana poza konkursem na Festiwalu KONTRAPUNKT 2022 została doceniona przez Jurorki, które wyraziły swoje uznanie dla spektaklu za ciepłe i humanistyczne zrozumienie ludzkiej tęsknoty za normalnością w sytuacji tragedii będącej poza kontrolą oraz za wyjątkowo trafny dobór scenografii i rekwizytów.