Nowy sezon

Szanowni Państwo!


Zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami, z troski o Państwa bezpieczeństwo, ilość miejsc na widowni będzie ograniczona. Przy wejściu na teren Teatru, każda osoba winna zdezynfekować dłonie przy użyciu dostępnych środków do dezynfekcji i zachowania bezpiecznego odstępu podczas oczekiwania na spektakl. Podczas pobytu w Teatrze widzowie zobowiązani są do posiadania własnej maseczki lub przyłbicy w celu zakrycia ust i nosa. Każdy uczestnik wydarzeń, będzie zobowiązany do przekazania niezbędnych danych osobowych oraz złożenia stosownego oświadczenia o stanie zdrowia.

Na spektakle Teatru Kana będzie dostępnych 30 miejsc.

Zakup biletów będziemy możliwy tylko ON-LINE


Zapraszamy serdecznie.