NORTHWEST SOUTHEAST

międzynarodowy projekt między kuratorami z Kunthaus Dresden, HELLERAU, Beirut Art Center, the Revizor Foundation/KRAK w Bihać oraz Instytutem Sztuk Performatywnych w Warszawie. W inicjatywę zaangażowany jest Janek Turkowski, który z ramienia InSzPeru zaprezentuje swoje prace w duecie z Iwoną Nowacką. Pierwsza wizyta studyjna odbyła się między 15 a 17 października. 
 
Northwest Southeast to także platformy wymiany doświadczeń oraz implementacji nowoczesnych metod pracy z tkanką miejską. Oprócz prezentacji innowacyjnych artystycznych projektów miejskich, jest to miejsce rozmów i dyskusji nad przyszłością zaangażowanej w miasto sztuki performatywnej.