Nagroda dla Gęstości zaludnienia

Nagroda dla Gęstości zaludnienia

Szanowni Państwo
 
4 listopada 2021 roku międzynarodowe jury, złożone z najwybitniejszych światowych reżyserów i reżyserek, przyznało Teatrowi Kana i spektaklowi "Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu" pierwsze miejsce w ramach XII edycji Międzynarodowej Nagrody "Teatr Nagi" im. Teresy Pomodoro. To ogromne wyróżnienie, które do tej pory nie trafiło w ręce polskich twórców. Tym większe, że w tym roku o pierwszą nagrodę starały się zespoły z m.in. Grecji, Hong-Kongu, Iranu, Kambodży, Włoch. Wyróżnienie z rąk Prezydenta Mediolanu podczas oficjalnej gali wręczenia nagród odebrali Karolina Sabat, Dariusz Mikuła, Bibianna Chimiak, Piotr Starzyński oraz reżyser spektaklu - Krzysztof Popiołek. 
 
Stowarzyszenie Spazio Teatro NO'HMA Teresa Pomodoro wraz z Miastem Mediolan, pod Wysokim Patronatem Prezydenta Republiki i przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powołało jury eksperckie, w skład którego w 2021 roku weszli Lev Dodin, Stathis Livathinos, Enzo Moscato, Lluís Pasqual, Tadashi Suzuki, Fadhel Jaïbi, Gábor Tompa, Oskaras Koršunovas, Muriel Mayette Holtz, Peter Stein - wybitne, znane na całym świecie, postaci działające w obszarze sztuk performatywnych. 
 
Uzasadnienie jury brzmiało:
Za nadzwyczajną siłę opowieści, która wychodząc od bezprecedensowej katastrofy, zajmuje się apokalipsą ludzkiej duszy i kolektywnej pamięci, zmieniając scenę i publiczność w przestrzenie katartyczne, gdzie przeszłość powraca, a człowiek staje się na powrót sobą poprzez sugestywną moc tańca i poezji.


Nagroda ma na celu przywrócenie teatrowi jego wartości doświadczenia, wzrostu i dzielenia się, otwartego dla wszystkich, bez względu na wiek, pochodzenie, płeć czy przynależność w sensie geograficznym. Nagroda jest dedykowana pamięci Teresy Pomodoro, która jako pierwsza wymyśliła i nadała życie idei teatru otwartego na wszelkie artystyczne „krzyżówki”, a w szczególności stawia w centrum własnego wyrazu artystycznego jego funkcję etyczną, katartyczną i mimetyczną.  W ten sposób NO’HMA celebruje oryginalność sugestii Teresy Pomodoro, aby w całym świecie odkrywać, co to znaczy przedstawiać na scenie kwestie, które są zwykle pomijane: to teatr, który daje głos wykluczeniu, degradacji społecznej, przedmieściom i brakowi komunikacji między jednostkami. Czerpiąc inspirację z Meta-teatru Teresy Pomodoro, NO’HMA poszukuje i promuje doświadczenia, które opowiadają się za życiem, przezwyciężają uprzedzenia i bariery kulturowe. Inkluzja oznacza przyjęcie drugiego człowieka poprzez teatr, który wykracza poza niego, poszukiwanie głębokiego sensu godności i człowieczeństwa. Dla Spazio Teatro No’hma przyznanie nagrody stanowi uzupełnienie i tak już wszechstronnej działalności prowadzonej przez teatr od początku jego istnienia, stając się jego „sercem”. Dla Miasta Mediolan stanowi ona kolejne wzbogacenie jego polityki, mającej na celu wspieranie i promowanie nagród teatralnych miasta, dodając wartość do ugruntowanej rzeczywistości, która sprawia, że Mediolan jest krajową stolicą sztuk performatywnych.