Lato w teatrze

Ptaki są zdumiewająco podobne do ludzi. Tworzą sojusze, nawiązują długotrwałe relacje, łączą się w grupy i podgrupy, które ułatwiają im codzienne funkcjonowanie. Czasami wykluczają, a czasami wykazują się niespotykaną inkluzywności. Migrują lub adaptują się do warunków, do których nie zostały stworzone, ale musiały przywyknąć. Ptaki, jak ludzie, są różnorodne: kolorowe i szare, wielkie i małe, rozśpiewane o poranku i o zachodzie słońca.

Podczas projektu „Lato w teatrze” odkryjemy ptasią różnorodność. Przez warsztaty teatralne i muzyczne poszukamy podobieństw w zachowaniach ptaków i ludzi. Będziemy czujnie obserwować zarówno ptaki miejskie, jak i te żyjące w lasach i puszczach. We wspólnym świecie ludzi i zwierząt poszukamy ukojenia i odpoczynku.

Życie ptaków będzie punktem wyjścia do teatralnej podróży przez trudną sztukę włączania i integracji. Ptaki nie znają pojęcia państwa, nie wiedzą, że do podróżowania potrzebny jest paszport, dlatego spotkanie międzykulturowej grupy rozpoczniemy od tematu granic. Wspólnie stworzymy przedstawienie lub pokaz, który stanie się podsumowaniem naszej dwutygodniowej pracy i wymiany myśli.


Zapraszamy do udziału!
Czas trwania:
5-18.07.2022
Aby się zapisać napisz kilka słów o sobie na adres paularudz@kana.art.pl.

Warsztaty są bezpłatne!

 

Птахи дивовижно схожі на людей. Вони створюють союзи, встановлюють довгострокові відносини, утворюють групи та підгрупи, які полегшують їх повсякденне функціонування. Іноді вони виключають когось з групи, а іноді демонструють безпрецедентну інклюзивність.Вони мігрують або пристосовуються до умов, для яких їх не створили, але до яких треба було звикнути. Птахи, як і люди, різноманітні: різнокольорові й сірі, великі й малі, співають вранці й на заході сонця.

Під час проєкту «Літо в театрі» ми відкриємо для себе різноманітність птахів. Через театральні та музичні майстер-класи ми будемо шукати схожість у поведінці птахів і людей. Ми будемо пильно спостерігати, як за міськими птахами, так і за тими, хто живе в лісах. У спільному світі людей і тварин ми будемо шукати порятунку і спокою.

Життя птахів стане відправною точкою для театралізованої подорожі через непросте мистецтво інклюзії та інтеграції. Птахи не знають поняття держави, вони не знають, що для подорожі потрібен паспорт, тому ми розпочнемо шлях нашої міжкультурної групи з розмови на тему кордонів. Разом ми створимо перформанс чи шоу, яке стане підсумком нашої двотижневої роботи та обміну ідеями.

Запрошуємо до участі!
Щоб долучитися, напишіть кілька слів про себе на пошту paularudz@kana.art.pl.

Участь повністю безкоштовна!