Experiment in Catastrophe

Experiment in Catastrophe

wystawa Natalii Szostak i Weroniki Fibich
w Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie


13 lutego 1940 r. aresztowano i deportowano 1120 Żydów pomorskich z rejencji szczecińskiej na okupowane przez III Rzeszę obszary Generalnego Gubernatorstwa. Była to w państwie rządzonym przez nazistów pierwsza zorganizowana deportacja z obszaru tzw. Starej Rzeszy, w której Żydów, obywateli państwa niemieckiego, wywieziono poza jej obszar, na tereny podbite. Według Hanny Arendt, stanowiła ona swoiste ćwiczenie w celu osiągnięcia biegłości w przeprowadzaniu następnych deportacji, odbywających się w kolejnych latach niemal w całej Europie. Wystawa Experiment in Catastrophe jest formą relacji z wędrówki śladami kilku osób z transportu, rozwijającej się w oparciu o istniejące materiały archiwalne i opracowania naukowe. Bezpośrednie doświadczanie różnego rodzaju znaków, w jakie wpisało się zdarzenie, stanowi podstawę autorskiej pracy badawczej. Obok gromadzenia artefaktów, tworzenia rejestru multimedialnego, jej istotą jest kameralne przetworzenie (przepisanie, odczytanie, odbycie podróży) jako indywidualna próba praktyki pamięci


wystawa otwarta do 24 kwietnia 2022


więcej informacji TUTAJ