Prezentacja metod pracy

OKNO - ZBLIŻENIA 2018. PIEŚŃ CIAŁA.
Songs of war and the sky. 
Spotkanie pierwsze.

PREZENTACJA METOD PRACY

Zespół zaprezentuje swoją metodę pracy, począwszy od omówienia, jak doszło do spotkania grupy i objaśnienia znaczenia tego projektu. Przedstawią, na czym polegają ich związki z autentycznymi źródłami (takimi jak tradycyjne kultury i praktyki śpiewu ludowego) oraz jaki mają do nich dostęp. Następnie ukażą, w jaki sposób zróżnicowany materiał kulturowy (tradycje wschodnie i zachodnie, sacrum i profanum) mogą być obecne blisko siebie i współtworzyć twórczą scenę − nie mieszając się jednak ze sobą. 


PROJEKCJA FILMU: „Żywy ogień” (“Zhyva Vatra”),
Ukraina, 2014, 77 min, reż. Ostap Kostyuk

Realizowany przez cztery lata projekt dokumentujący trzy pokolenia pasterzy z ukraińskiej części Karpat w ich staraniach o zachowanie swego prastarego zajęcia w obliczu współczesnych zmian.

Film ukazuje trzech przedstawicieli różnych pokoleń zamieszkujących ukraińskie Karpaty. Iwan ma 82 lata, porzucił już pasterstwo i wiedzie samotny żywot – niedawno zmarła mu żona. Dziewięcioletni Iwanko dopiero wchodzi w życie – uczy się w szkole z internatem. 39-letni Wasyl hoduje jagnięta na swoim gospodarstwie. Kiedy jednak nadejdzie wiosna, wszyscy trzej pójdą w góry, idąc za pasterskim powołaniem, coraz trudniejszym do realizacji we współczesnym świecie. 
Tytułowy „żywy ogień” to miano, jakie górscy pasterze nadają swemu centralnemu ognisku. Ten ochronny ogień musi płonąć bez przerwy przez cały czteromiesięczny okres trwania wypasu. Prastary rytuał zapalania „żywego ognia” utrzymywał się na Huculszczyźnie do połowy XX wieku.
Film opowiada o morderczej codziennej pracy, która nie zna weekendów, o harmonijnym świecie, który utraciliśmy, poszukując wygód, a także o porzucaniu dzieciństwa, gdy przyjmuje się rolę dorosłego.

reżyseria: Ostap Kostyuk
zdjęcia: Ołeksandr Pozdniakow, Nikita Kuźmenko
montaż: Ołeksandr Pozdniakow
projekt graficzny: Roman Dzvonkovskyi
produkcja: Krajowa Filmoteka Ukrainy 
muzyka: BAI – kapela huculska 

Projekt „OKNO – ZBLIŻENIA 2018” dofinansowano przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z program: Edukacja Teatralna.


9 czerwca, godzina 19.00, prezentacja pracy/film, wstęp wolny